HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 037.

Dátum 1830/31.
Jelleg

39 oldal német nyelvű, két eredeti példányban, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális], amelyet a kamara és a helyi elöljáróság közösen készített, Simon Pfender bíró aláírásával és Zichy-címeres helységpecséttel.
Zsámbék:
A sessiók méretei, mint az UC 249 : 36-nál. – Szolgáltató és mentes sessiók. – Deserták. – A lakosok névsora 204 sessiós, 244 saját házában lakó zsellér, 94 más házában lakó zsellér, összesen 542. – Külön lista a zsidó lakosságról. – A szolgáltatások és robotok szétosztása sessiók és zsellérszállások szerint. – Készpénzcensus. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Igás- és gyalogrobotok. Természetben, készpénzmegváltással. – Termény- és borkilencedek és tizedek. – A tizedeket az uradalom a székesfehérvári püspöktől bérli.
Az óbudai uradalom tartozéka.
(Pest m.): Zsámbék, „Kron-Markt”

Tartalomgazda