HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 039.

Dátum 1832/33.
Jelleg

37 oldal német nyelvű, eredeti, egybefűzött, nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

Conscriptio, az uradalom és a helyi elöljáróság közösen készítette, Adam Gigler bíró aláírásával és Zichy-címeres helységpecséttel.
Zsámbék:
204 sessiós, 244 saját házában lakó zsellér, 87 más házában lakó zsellér, ide számítják a zsidó lakosságot is, ezekről külön névsort is ad az összeírás, 535 név szerint felsorolt lakos. – Házadót fizetők, az ettől mentes házak. Sessiók méretei. – Kimutatás a név szerint kivetett szolgáltatásokról: készpénzcensus. – Igás- és gyalogrobotok: természetben, készpénzmegváltással. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Tűzifa szállítás. – A jegyzet-rovatban községi és uradalmi alkalmazottak, középületek felsorolása: bíró, orvos, patikus, pap, stb. zsinagóga, zsidómészárszék, salétrom-főzőház, malom, kocsmák, uradalmi épületek stb.
Az óbudai uradalom tartozéka.
(Pest m.): Zsámbék, „Kron-Markt”

Tartalomgazda