HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 036.

Dátum 1829/30.
Jelleg

40 oldal német nyelvű, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális], amelyet az uradalom és a község közösen készített Simon Pfender bíró idején, helységpecsétje töredezett.
Zsámbék:
Az urb. reg. szerint 2. osztályú. – A szolgáltatások az 1803-as szerződés szerint történnek. – Egy egész sessióhoz 26 hold szántó, 12 hold rét tartozik. – Termény- és borkilencedet és tizedet kell adniok, a tizedeket az uradalom a székesfehérvári püspöktől bérli. – A sessiók méretei, szolgáltató és mentes sessiók, deserták. – A lakosok névsora. – Külön lista a más házában lakó keresztény és zsidó zsellérekről: „Christen Inwohner (61)”, „Juden Inwohner (33)”. – Sessiósok száma és a sessiók méretei. – Szolgáltató és mentes sessiók. Deserták. Házadót fizető és az ettől mentesített házak száma. – A sessiósok száma 204, a saját házukban lakó zsellérek 244, a más házában lakó zsellérek (együtt számítva a keresztényeket és zsidókat) 94, összesen 542. – A szolgáltatások és robotok szétosztása sessiók és zsellérszállások szerint táblázatban. – Készpénzcensus. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. Tűzifa szállítás. Igás- és gyalogrobotok természetben, készpénzmegváltással. – Uradalmi alkalmazottak. – Uradalmi borkimérő, aki egész éven át saját házában méri az uradalom borát.
Az óbudai uradalom tartozéka.
(Pest m.): Zsámbék, „Kron-Markt”

Tartalomgazda