HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 010.

Dátum 1828/29.
Jelleg

41 oldal német nyelvű eredeti, nyomtatott rubrikás kimutatás egybefűzve.

Szöveg

[Conscriptio urbariális], a kamara és a községi elöljáróság közösen készítette, aláírója Jakab Frank bíró, helységpecséttel hitelesítve.
Budakeszi:
Makkos Máriával együtt számítva 347 belső telek, 65 jobbágysessió, 272 saját házában lakó zsellér, 163 más házában lakó zsellér, összesen 500 lakos név szerint. – A földek 1. osztályúak, a rétek 3. osztályúak. – Egy egész sessióhoz 24 hold szántó és 12 hold rét tartozik. – Az urbariális szerződés szerint a kilencedeket természetben adják, a fehérvári püspöknek járó tizedeket az uradalom bérli. – Bortermelő hely. – Adófizető és az ettől mentes alattvalók. – Szolgáltatások sessiók és zsellérszállások szerint: házadók, készpénzcensus. – Igás- és gyalogrobotok megváltása készpénzzel. – Természetben teljesített igás és gyalog robotok. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Tűzifaszállítási kötelezettség. – Fonás szolgáltatás.
Az óbudai korona uradalom tartozékai a budaörsi kasznárság kezelésében.
(Pest m.): Budakeszi Tartozéka: Maria-Eichel (Mária-Makkos Makkos-Mária)

Tartalomgazda