HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 009.

Dátum 1829/30.
Jelleg

39 oldal német nyelvű, eredeti, nyomtatott rubrikás kimutatás egybefűzve.

Szöveg

[Conscriptio urbariális], helységpecséttel és Johannes Ott bíró aláírásával hitelesítve.
Dunabogdány:
A helység fekvése. – Egy egész sessió tartozéka, 24 hold szántó és 12 hold rét. – A földek 1. osztályúak. – Terményekből, borból is hetedet vagy kilencedet adnak az uradalomnak, tizedet a fehérvári püspöknek, de az egyházi tizedeket az uradalom bérli. – A bortizedeket mustban adják. – 362 belső telek, 125 sessiós jobbágy, 226 saját házában lakó zsellér, 51 más házában lakó zsellér, összesen 402 lakos név szerint. – Adófizető és ettől mentes alattvalók. – Házadók, mentességek. – Sessiónkénti és zsellérszállások szerinti. – Készpénzcensusok. – Konyhaszolgáltatás megváltása. – Igás- és gyalogrobot megváltása. – Természetben teljesített igás- és gyalogrobotok. – Tűzifa szállítások.
Az óbudai korona uradalom tartozéka.
(Pest m.): (Duna-)Bogdány

Tartalomgazda