HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 011.

Dátum 1829/30.
Jelleg

43 oldal német nyelvű, eredeti, nyomtatott rubrikás kimutatás, egybefűzve.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális], a kamara és a községi elöljáróság közösen készítette, aláírója: Johan Mindter bíró, helységpecséttel.
Budakeszi Makkos Máriával együtt:
Belső telek 351, 65 sessiós, 272 saját házában lakó zsellér, 158 más házában lakó zsellér, összesen 495 lakos név szerint. – Adófizető alattvalók. – Az adózástól mentesek. – Házadók. – A sessiónkénti és a zsellérszállások szerinti szolgáltatások: készpénzcensus, igás- és gyalogrobotok készpénzzel való megváltása. – Természetben teljesített igás- és gyalogrobotok. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Tűzifa szolgáltatási kötelezettség.
Az óbudai korona uradalom tartozéka, a budaörsi kasznárság kezelésében.
(Pest m.): Budakeszi Tartozéka: Mária Eichel (Makkos Mária)

Tartalomgazda