HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 001 / h.

Dátum 1828. március 26.
Jelleg

Két részből álló, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti összeírás, két-két példányban. Összesen 13 folio, latin nyelvű.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a kamara és a kalocsai érsekség közös bizottsága készített a kilencedek és tizedek ügyében.
Hodságh:
1. Összeírás: A helység „urbarialiter ad 1-am classem reducta”. – 312 sessiós név szerint. – A sessiók nagysága. – A sessiókhoz tartozó szántók három forgóban vannak, amelyek közül kettő, az első és a harmadik a praediumok területére esik, így az itt levő szántók után a szolgáltatás hetedes, csak a második forgóban fekvő sessiós szántók méreteit közli, ezek után kilenced és tized szolgáltatásra kötelezettek. – A forgók kiterjedése és határai. – Összesítve 152 1/4 egész sessió. 1645 5/8 hold szántó két nyomásra egyenlőtlenül elosztva.
2. Összeírás: Kilenced és tized szolgáltatásra kötelezett szőlők. – 76 szőlősgazda név szerint, szőlőbirtokaik nagysága. – A szőlőterület összesítve 275 3/8 fossorum, egy tagban.
A palánkai kamarai uradalom tartozéka.
(Bács m.): Hodságh Tartozékok: Nemsácz praedium – Szantovatz

Tartalomgazda