HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 001 / i.

Dátum 1828. március 29.
Jelleg

Két részből álló, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott összeírás, két-két példányba, összesen 12 folio, latin nyelvű.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a kamara és a kalocsai érsekség közös bizottsága készített a kilencedek és tizedek ügyében.
Obrovacz:
1. Összeírás: A helység „urbarialiter ad classem 1-am reducta”. – 267 sessiós név szerint. – A sessiók nagysága. – A sessiókhoz tartozó szántók három forgóban, de csak a második és harmadik forgóban fekvő szántók méreteit közli, ezek után kilencedet és tizedet kell adniok, az első forgó a praedium területre esik, az itt lévő szántók után a szolgáltatás hetedes. – A forgók kiterjedése, méretei. – Összesítve: 98 2/4 egész sessió, 2010 1/3 hold szántóterület két forgóra arányosan elosztva.
2. Összeírás: Kilenced és tized szolgáltatására kötelezett szőlők. – 36 szőlősgazda, szőlőbirtokaik mértéke, összesen 305 fossorum. – A szőlőterület két részből áll, ezek kiterjedése és határai.
A palánkai kamarai uradalom tartozéka.
(Bács m.): Obrovacz Tartozéka: Metkovics praedium

Tartalomgazda