HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 001 / g.

Dátum 1828. március 30.
Jelleg

Két részből álló, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített összeírás, két-két példányban, összesen 16 foli, latin nyelvű.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a kamara és a kalocsai érsekség közös bizottsága készített a kilencedek és tizedek ügyében.
Tovarisova:
1. Összeírás: A helység „urbarialiter ad classem 1-am reducta”. – 333 sessiós név szerint. – A sessiók nagysága. – A sessiókhoz tartozó szántók három forgóban vannak. – A praedium területére eső szántók után a szolgáltatás hetedes, a többi után kilencedet és tizedet adnak. – A forgók kiterjedése és határai. – Összesítve: 131 2/4 egész sessió, 3005 1/3 hold szántó három forgóra, egyenlőtlenül elosztva.
2. Összeírás: Kilenced és tized szolgáltatásra kötelezett szőlők. – 292 szőlősgazda név szerint. – A szőlők nagysága gazdák szerint, összesítve 633 2/4 fossorum. – A szőlőterület több darabból áll.
A palánkai kamarai uradalom tartozéka.
(Bács m.): Tovarisova Tartozéka: Nagy Bánd praedium

Tartalomgazda