HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 001 / f.

Dátum 1828. március 29.
Jelleg

Pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti összeírás. 1 példányban, 10 folio, latin nyelvű.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a kamara és a kalocsai érsekség közös bizottsága készített a kilencedek és tizedek ügyében.
Gajdobra:
A helység „urbarialiter ad classem 1-am reducta”. – 201 sessiós név szerint. A sessiók mérete. – A sessiókhoz tartozó szántók három nyomásban vannak, és minden forgó „in duas subdivisiones dispertita”. – Csak két nyomás adatait közli, mert az első a praediumok területére esik és az itt fekvő szántók után hetedet kell adniok. – A második és harmadik nyomásbali szántók után a szolgáltatás kilenced és tized. – A nyomások kiterjedése és határai. Összesítés: 118 1/4 egész sessió, 1425 hold szántó két nyomásra, egyenlőtlenül elosztva.
A palánkai kamarai uradalom része.
(Bács m.): Gajdobra (Vannak praediumai, de a neveket az összeírás nem adja meg.)

Tartalomgazda