HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 001 / e.

Dátum 1828. március 27.
Jelleg

Két részből álló, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott összeírás két-két példányba, összesen 15 folio, latin nyelvű.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a kamara és a kalocsai érsekség közös bizottsága készített a kilencedek és tizedek ügyében.
Parabuty:
1. Összeírás: A helység „urbarialiter ad classem 1-am reducta”. – 268 sessiós név szerint. A sessiók nagysága. – A sessiókhoz tartozó szántók egyetlen forgóban, mert a másik kettő a két praedium területére esik, és az ott lévő szántók után a szolgáltatás hetedes. – A forgó kiterjedése, határai, az itt lévő szántók után kilenced és tized szolgáltatás kötelező. – Összesen 159 egész sessió. 1696 hold szántó egy forgóban.
2. Összeírás: Kilenced és tized szolgáltatásra kötelezett szőlők. – 20 szőlőbirtokos név szerint. A szőlők mérete birtokosok szerint. – Összesen 78 4/16 fossorum. – A szőlőterület három részből áll, a részek kiterjedése és határa.
A palánkai kamarai birtok tartozéka.
(Bács m.): Parabuty Tartozékai: Csakovatz – Goloszelistye

Tartalomgazda