HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 242. - No. 004 / a.

Dátum 1831/33.
Jelleg

(Német és részben latin nyelvű eredeti, könyv formában, a bekötött mellékletekkel együtt 1–171. oldal terjedelmű. Továbbá egy tervrajz az uradalmi kocsmaházról, a kamarai ispán lakásáról és más kisebb uradalmi épületekről.)

Szöveg

[„Conscriptio és Aestimatio] urbáriális adatokkal „Beschreibung” címmel, amelyet közös megyei és kamarai bizottság készített a birtok elzálogosítása alkalmából készítettek.
Szemlak:
A helység fekvése, szomszédos helységek, az azoktól való távolságok. – Uradalmi épületek: kocsmaház, ispánlakás, erdőőrház. – Sessiók száma. – Szántóföldek, kaszálók, jó minőségű szántóföldek, termények: kétszeres, árpa, zab, kukorica, kender, hüvelyesek. – Erdő kevés, legelő elégséges, a szőlők elhanyagoltak. – Értékesítési lehetőségek a városokban. – Vízi utakon is, a Maros folyón szállíthatnak. – Földesúri jövedelmek. Készpénzcensus: természetbeniek megváltása, a robotnapokat részben ledolgozzák, részben megváltják, egy-egy sessió 52 igás illetve 104 gyalog robotra kötelezett. – Minden sessió egy-egy hosszú fuvarra is kötelezett, amely négy gyalogrobotnak felel meg. – A kis kilenced „Worunten Flachs, Lein und anderen Kleine Erdgewächse verstanden werden” készpénzmegváltása, minden sessiótól 1 Gulden. – Termény nyolcadot adnak a gabonaneműekből, de a kukoricából kilencedet. – Nyolcadot adnak a bárányok és méhek után is. – Bor-nyolcad. – Az uradalmi erdők kiterjedése és kitermelésének rendje egyéb jövedelmek az erdők után, makkoltatás, vadászat. – Földesúri jövedelem halászatból. – Latin nyelvű nagyon részletes határjárás méretekkel. – Iparág szerinti becslések a földesúri épületekről. – A földesúri épületek leltára.
A 60. oldaltól „Conscriptio Urbarialis Regio Camaralis Possessionis Szemlak pro Anno 1831” a 139 oldalig. – 589 ház lakóinak jegyzéke, 16 más házában lakó subinquilinus. – Egy-egy sessióhoz 26 hold szántó és 12 hold rét tartozik. – Saját házában lakó zsellér évi 18 napot, más házában lakó évi 12 napot robotol gyalogul. – Száraz malmok az alattvalók tulajdonában. – Kimutatás (117. oldal) a helység állatállományáról: 787 ló, 450 ökör, 354 tehén, 397 gulyabeli szarvasmarha, 2058 juh, 477 sertés. – Terméseredmények: egy pozsonyi mérő kétszeresből 2 4/8 pozs. mérő terem; egy pozsonyi mérő árpából 3 4/8 pozsonyi mérő terem; egy pozsonyi mérő zabból 4 pozsonyi mérő terem; egy pozsonyi mérő kukoricából 16 pozsonyi mérő terem. – Egy hold réten 7 mázsa széna, egy jó négy marhás szekér 10 mázsával terheltetik. – Kiegészítések az urbariális szerződéshez: az igás robotot két marhával maga szekerével teszi, de szántáskor négy marhával, ha nincs sajátja összefog mással. – A fundussal rendelkező zsellérektől, ha fundusuk „a nyolcados házhelynek mivoltát fel nem érné, azoktól csak nyolcad, törvény szerint tizedeltetni nem szokott termésekből pedig csak kilenced termésben adatassék meg.” Egyéb adózás szempontjából „egyedül úgy, mint házzal bíró zsellérek tekéntessenek”. – Külön kimutatás „a szabad menetelű Jobbágyokról” a nevük után ítélve román nemzetiségűek. Jobbágyhelyeik terméskapacitása és ezek alapján évi robotnapjaik száma. – Kilenced helyett mindenféle termésből in natura nyolcadot adnak, továbbá a törvény szerint tizedelésre nem kötelezett terményekből kilencedet adnak, ide számítva a kendert és a lent is. – Évi készpénz árendájuk 1–1 Ft. – Természetben vajjal, kappannal, csirkével, tojással szolgálnak. Házzal bíró (román) zsellérek listája. – Szolgáltatásaik: évi 18 nap gyalogrobot. – Ha van szántóföldjük is: terménydézsma, mint a jobbágyoknál, a házak után 1 Ft készpénzcensus konyhaszolgáltatásuk nincs.
Mellékletek: Egy 1771-es latin nyelvű urbariális szerződés 1831-es másolata, 127–132. oldal. – A szőlőtulajdonosok névsora és az 1798-as szerződés másolata a szőlőtelepítésről (lád UC 242 : 4 (b) jelzés alatt). – Kimutatások a földesúri jövedelmekről, terménydézsmákról 1822. és 1830. közötti években, 145–158. oldal. – Kimutatás a helység határában álló száraz és vízi-malmokról, továbbá az olajütőkről 1822. és 1830. között. – Piaci árak táblázata 1790. és 1798. között az ó-aradi piacon az alábbiakról: búza, kétszeres, árpa, zab, kukorica, tűzifa. – A kimutatás havonkénti adatokat közöl a felsoroltak piaci áráról és a 12 hónap árfolyamai alapján évi átlagárat is közöl. – További táblázatok egyéb terményekről: széna, szalma, bor, köles, továbbá építőanyagok kereskedelmi áráról a fenti években. – Legutolsó táblázat összesített kimutatás a Pécskai „Kameral Bezirk” területén lévő összes száraz és vízi malmokról, továbbá az olajütőkről 1789-től 1797-ig, a felsorolt malmok és olajütők után befolyt adók évi összege.
(Arad m.): Szemlak kamarai birtok
Mellékletben (170. oldal) a Pécskai „Kameral Bezirk”-hez tartozó helységek: Magyar Pécska – Rácz Pécska – Nagylak – Battonya – Peregh – Szemlak – Sajthény – Csanád – Apáthfalva – Palota

Tartalomgazda