HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 242. - No. 001 / c.

Dátum 1835. október 28.
Jelleg

18 oldal egykorú másolat, hitelesítés nélkül. [A 201–217 levéltári ceruzajelzéssel számozott oldalakon.]

Szöveg

[Conscriptio, birtokok összeírása] „Deductio” címmel, amelyet a visszakövetelt birtokrészekről készített a kamara.
A felsorolt 84 helységnél minden esetben jelzi, hogy van-e a Károlyiaknak a visszakövetelt portión kívül de facto birtokolt birtokrésze a helységben. – Ki birtokolja és milyen jogon a visszakövetelt portiót. – Kik a társbirtokosok. – Legtöbb esetben általánosságban jellemzi a visszakövetelt portiót: kúria, sessió, zsellérszállás, szántó, szőlő, rét stb. – Jelzi azt is, ha a visszakövetelés alaptalan és nem igazolható, vagy a visszaigényelt birtokrész azonos a királyi adományozó levél révén már birtokolt portióval. – Hivatkozások az 1786-os és 1788-as adományozásokra.
Egykor az Ecsedi uradalomhoz tartozó vagy annak vélt birtokrészek.
(Szatmár m.): Újváros oppidum – Amacz – Apa – Batiz – Berencze – Bixád – Borhida – Bujánháza – Csaholcz – Császári – Cseke – Dányád – Felső Falu alias Avas Felső Falu – Gyügye – Istvándi – Kis Namény – Kölcse – Homorzán – Krassó révvel a Szamoson – Lipo – Lekencse – Monostor – Nábrád – Nagy Szekeres – Nagy Zsadány – Kis Zsadány – Nagy Ár – Oroszi alias Vámos Oroszi – Óvári – Ombod – Parlad alias Rosa Parlag – Penyige – Porcsalma – Rákcsa alias Ráksa – Ricse – Sárköz – Terep – Udvari – Tartócz – Vámfalu – Penészlak – Veres Márth – Lápos Bánya – Domahida – Josefháza – Illoba – Sebes Patak – Kányaháza – Gyarmath alias Fejér Gyarmath – Aranyos Megyes – Király Daróc – Sztaniszló alias Szaniszló – Vallai – Nagy Szikárló – Kis Szikárló – Kis Ar – Kis Mogyorós praedium
(Szabolcs m.): Bakta – Lórántháza – Kis Falud – Kis Léta – Ó-Fejértó – Téth – Nyíradony – Szent Mihály – Brod – Gyulaj – Bessenyőd – Király Telke praedium – Dezsér
(Zemplén m.): Kis Geres – Ricse – Semjény – Helmecz (Király Helmecz)
(Borsod m.): Aszaló
(Bereg m.): Csedfalva
(Közép-Szolnok m.): Kraszna oppidum – Tasnád oppidum – Balásháza – Szarvad alias Tasnád-Szarvad – Kisfalud – Csőg – Usztató – Mindszent – Csány – Magyar Csahol – Gyöngy – Szent Miklós praedium – Bozonta in Districtu Kővár (Erdély)

Tartalomgazda