HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 242. - No. 001 / a.

Dátum 1835. szeptember 9.
Jelleg

(Az összeírás 58 oldal terjedelmű, latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti. Mellékletek 89 + 98 oldalon.)

Szöveg

”Conscriptio” [urbáriális adatokkal], amelyet a felsorolt birtokrészek visszaszerzése alkalmából a Károlyi uradalom számára készített egy vármegyei bizottság. Kelt a fenti dátummal Nagykárolyban. Bevezetőben birtoktörténeti adatok és hivatkozások korábbi összeírásokra.
Király Darócz:
Nemesi kúria, a Károlyi birtokrész határai – társtulajdonosok név szerint – hivatkozások egy korábbi 1776-os összeírásra – a nemesi kúria tartozékai kert, zsellértelkek, allódiális földek, kaszálók – a felsorolt javak utáni földesúri jövedelem, zsellérszolgáltatások: készpénz, gyalogrobot, az allódiális földek vetéskapacitása, terméshozama, termények: tiszta búza, rozs, zab – az allódiális rétek szénatermése – a kúria kertjében kukoricát és kendert termelnek.
Josefháza:
A Károlyiak által visszaszerzett szőlők, jobbágytelek – jobbágyszolgáltatások természetben: vaj, tojás, kappan, csirke, közösen borjú, igásrobotok, fonás helyett zsákszolgáltatás, terményekből kilencedet adnak a tizedek helyett gyalogrobottal szolgálnak – termény kilencedet adnak búza, rozs, zab, szemes kukorica „Gyelamen” (kunrépa, disznókenyérfű) terményekből – a földesúri szőlők terméshozama, megmunkálási költségei és tiszta haszna – a szőlőket gyakran gyors záporesők rombolják.
Misztótfalu:
nemesi kúria tartozékaival gesztenyések: a) Tamási 50 gesztenyefa; 90 másfajta gvyümölcsfa; b) Lochardi: 21 gesztenyefa; 17 másfajta gyümölcsfa; c) Somos: 27 gesztenyefa – a gesztenyésekről becslést is ad – a gesztenyéseket kaszálóknak is használják.
Mellékletek: (összekötve a Conscriptioval, 89 oldal) – A birtokrészek visszaszerzésével kapcsolatos bizonyítások és tanúkihallgatások. Ezek között:
Jósefháza:
Az egri káptalan 1807-es magyar nyelvű levelének másolata, a leleszi konvent 1814-es magyar nyelvű levelének másolata és egy 1814-es összeírás Józsefházára vonatkozó részének másolata.
Misztótfalu:
1835-ös pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített összeírás és becslés a kúriális házról, telekről – a gyümölcsösökről illetve a gesztenyésekről részletes összeírás: pl. a Tamási nevű gesztenyésről és gyümölcsösről: az 50 gesztenyefán kívül 8 almafa, 4 meggyfa, 4 diófa, 3 körtefa, 1 berkenyefa, 5 orosz cseresznyefa, 3 vad cseresznyefa, 62 szilvafa is van.
Külön mellékletek (nem a Conscriptiohoz kötötten) 98 oldal terjedelemben: Mária Terézia 1786-os és 1788-as gróf Károlyi Antal számára adományozó leveleinek 1835-ös másolatai, UC 242 : 2 (b) jelzettel. – Egy másik 1835-ös összeírás másolata a még visszaszerendő, egykor az ecsedi uradalomhoz tartozó portiókról, feldolgozva UC 242 : 2 (c) jelzettel. – Az 1779-es birtokbaiktatáskor összeírt zálogügyek az ecsedi uradalom visszaszerzett tartozékain. – A váradi káptalan 1809-es magyar nyelvű testimoniális levelének 1835-ös hitelesített másolata a királydaróczi birtokrész ügyében.
1836. március 2-i dátummal becslés a Misztótfaluban, Misztbányán, Király-Darócon és Jósefházán (Szatmár m.) lévő Károlyi portiókról. (Lásd UC 242 : 2 jelzet alatt.)
Mellékletek: 1839. február 25-i dátummal „Rectificata Aestimatio” a Jósefházán lévő portióról. (Lásd UC 242 : 3 jelzettel.) – A bekötött mellékletek között a 119. oldalon ártáblázat „Szabad Királyi Szathmár Némethi városa piaci középárak” – az alábbi termésekről: búza, rozs, árpa, zab, tengeri. – 1790-től 1797-ig évenként – „… a Levéltárban meglévő táblás jegyzékekből kidolgozta Szathmár Némethiben július 27-én 1835. Beőthy András levéltáros és jegyző.”
Az ecsedi Károlyi uradalom tartozékai.
(Szatmár m.): Király Darócz oppidum – Misztótfalu oppidum – Josefháza possessio – Misztbánya – Udvari – Terep

Tartalomgazda