HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 023.

Dátum 1812. augusztus 6.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, egy melléklettel, 13 + 5 pagina = 18 oldal. – 5 oldal, magyar nyelvű, eredeti.

Szöveg

[Aestimatio] „Schätzung”, amelyet az előzetesen végzett conscriptio nyomán dolgoztak ki (lásd az UC 237 : 22).
Szinerszeg:
Görög-keleti oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. – Népessége 26 téltelkes, 50 negyedtelkes, 33 nyolcad telkes jobbágyból és 6 házas zsellérből áll, összesen 115 család. – Az általuk fizetendő úrbéri census együttes összege. – Kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetendő összeg, féltelkenként 21 krajcárjával számítva, együttes összege. – Természetben teljesítendő és pénzen megváltott robotnapok száma teleknagyság szerint és együttesen, pénzértéke. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag alapján. – Gabonatized hozama 9 évi átlag alapján az összeírás szerint kétszeresből, zabból és kukoricából mérőkben, pénzértéke, mivel helyben nincs eladás, a lugosi piaci árakat veszi alapul. – Báránytized jövedelme, méhtized jövedelme. – Három holdnyi földesúri erdőcske. – Földesúri szőlő, nagysága holdakban, hozama 9 évi átlag alapján borból és törkölyből, pénzértéke, felét megmunkálására fordítva. – 16 és fél holdnyi földesúri rét, szénahozama, pénzértéke, negyedét megmunkálására fordítva. – Maradványföldek nagysága holdakban, egy részük bérbe van adva, összege, más részét részben gabonatermelésre, részben szénatermesztésre használják a bérbevevők. – Kétszeres, zab- és kukoricahozama mérőkben, szénahozama, pénzértéke. – Egy holdas konyhakert, jövedelme pénzértékének kiszámítása. – Szilváskert, terméséből kifőzhető pálinka mennyisége hordókban, pénzértéke, negyedét megmunkálására számítva. – Mentes telkek (templom, pópa, temető) részletezése. – Hasznavehetetlen földek felsorolása. – Földesúri lóvontatású szárazmalom, részben mert javításra szorul, részben mert a lakosok a közeli vízimalmokba járnak őrletni, nincs jövedelme. – Két paraszti kanalasmalom, censusuk összege. – Húsmérés árendájának összege. Mesteremberek adójának ez évre eső hányada. – Földesúri kocsma, nyers téglából épült, a bérlők házi kezelésében van, kimért bor és pálinka mennyisége hordókban, pénzértéke, haszna. Jövedelmek összegzése. – Kegyúri terhekre, a pópa mentes telkén kívül nincsenek kiadások, a templomot és iskolát a község tartja fenn. – Kezelési költségekre a directivák szerint a jövedelem 10 %-át számítja, ennek levonása után a maradvány 2359 Ft 39 Xr, mely összeget 4 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – A fent írt kocsma értéke. – Mellékletben a jobbágyok, zsellérek névsora, úrbéri szolgáltatásaik egyenkénti feltüntetésével 1847-ből.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Szinerszegh (sic!)

Tartalomgazda