HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 022.

Dátum 1812. május 14.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve, papírkötésben, 43 + 74 pagina = 117 oldal eredeti lapszámozással. – Az eredeti lapszámozás szerint a mellékletek a 45–117 oldalon találhatók.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung”, amelyet a birtok elhatározott elidegenítése alkalmából készítettek a kamara rendeletére.
Szénerszeg:
Az egész Bánáttal együtt a császári csapatok szabadították fel a török iga alól 1716-ban. – Birtoktörténeti adatok, 1806-ban a Gyürky családnak engedték át. – Kisebb dombok között terül el, a régi postaút mentén, Temesvártól két és fél, Lugostól egy stációnyira fekszik. Határai, kiterjedése, szomszédos falvak, határjelek, határvillongások nincsenek. – Első osztályba sorolt, azaz jövedelem meghajtó épületek a sártéglából épített, zsindellyel fedett kocsma, ivószobából, pincéből, kocsmáros lakószobájából, konyhából, éléskamrából áll, mellette 4 utasra való szállás. – Hátul az udvaron szintén vályogból épített, zsindellyel fedett istálló, 16 tehénre való férőhellyel. – Az épület és az udvar kerített, értéke kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges mesteremberek becslése alapján. Lóvontatású szárazmalom, faoszlopokon álló, zsindelytetős épület, javításra szoruló állapotban adta át a kamara, értéke. – Másodosztályba sorolt, azaz a gazdálkodás folytatásához szükséges épület a provizorház, vályogból épült, zsindelytetővel, két homlokzati és egy hátsó szobából áll, hátul a konyha, cselédszoba, éléskamra, a végén kis pince, kapacitása. – Oldalt az udvarban vályogból épített, zsindelytetős istálló, 3 részre osztott, összesen 48 állatra, itt van a szőlőprés is, vele közös tető alatt kocsiszín három kocsira, szénapadlással, az udvar majdnem két holdnyi, kerített, értéke. – Hátul jó anyagból épített, zsindelytetős csűr, kapacitása mérőkben, értéke. – Kegyúri épületek a görög-keleti templom és iskola, melyeket a helység tart fenn, kivételével nincsenek. – Major nincs, juhászat, tehenészet, sertéstartás, méhészet nincsenek. – A népesség 26 féltelkes, 50 negyedtelkes, 33 nyolcad telkes jobbágyból és 6 házas zsellérből áll. – A féltelek 19, a negyed 11, a nyolcad 7 holdból áll, együttesen 1600 négyszögöllel számítva holdját. A konstitutivum összegzése, mentes telkek együttes nagysága holdakban. – Új telepesek, kiknek mentessége nem járt le a 9 év alatt, nincsenek. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül 3 szántóra és egy rétre felosztva, kisebb dombokon, síkságon terülnek el, közepes minőségűek, melyekre való tekintettel a besorolás alkalmával másodosztályúnak minősítették. – A lakosok kevés kétszerest, több zabot és leginkább kukoricát vetnek, hozama kétszeresből 3–4, zabból 5–6, kukoricából 10–15 mérő, ezek súlya fontokban. – A lakosok megélhetési forrása a földművelés és marhatartás. Termékeiket Lugoson értékesítik. – A lélekszám 705, valamennyien görögkeleti vallású oláhok. – Kis, mindössze 3 holdnyi földesúri erdő, nem elég a lakosoknak fajzásra, másutt szerzik be, a szegényebbek cserjével, szalmával tüzelnek. – A konstitutív legelőn legeltethető ökrök, tehenek, borjak, lovak, csikók, juhok, disznók száma. – A lakosok a következő úrbéri szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és zsellérek által fizetendő úrbéri census, együttes összege. – Kisebb adományokra fizetendő összeg teleknagyság szerint, féltelkenként 21 és fél krajcárjával számítva. – Robotnapok teleknagyság szerinti száma, pénzértéke. – Nem telki állományú földek nincsenek.- Pálinkafőző üstök száma 9 év alatt, censusuk összege. – Gabonatized mennyisége kétszeresből, zabból, kukoricából mérőkben, egy évre eső hányada, pénzértéke a lugosi piaci árak alapján. – Kenderből és lenből nem volt jövedelem. – Bárányokból természetben befolyt tized állatok száma, pénzértéke a tizet el nem értek megváltási árával együtt. – Méhtized jövedelme. – A fent írt erdőcske helye, jövedelme. – Földesúri szőlő a provizorház mellett, nagysága holdakban, hozama a számadások szerint, pénzértékének alakulása, átlaga. – Maradványföldek nagysága holdakban, árendába vannak adva, jövedelmük. – Uradalmi kert a provizorház mellett, nagysága holdakban, jövedelme. – Kis földesúri gyümölcsös, (szilvás), helye, jövedelme. – Az említett uradalmi szárazmalomnak jövedelme nincsen, a lakosok máshová járnak őrletni, vízimalmok is vannak. – Paraszti malmok a 9 év alatt, censusuk jövedelme. – Húsmérés árendájának összege. – Kereskedők nincsenek. – Öt cigánykovács a 9 év alatt, adójuk a Niczky-féle kulcs szerint. – Kocsma árendájának egy évre eső hányada, sör- és pálinkafőzésre a direktívák szerint ennek 10 %-át számítja. – Jövedelmet csökkentő tényezők, azonkívül, hogy a Kereszttó és Diksza patak mellett lévő földeket elönti a víz, más malaficium nincsen. – Kegyúri terhek a pópa mentes telkén kívül nincsenek. – Mellékletekben határjárás, az épületek becslési kivonatai. – Tizedjövedelmek alakulása az 1798–1806. évek között. – Földesúri szőlő hozamának alakulása, maradványföldek árendájának alakulása, malmok censusának alakulása, kocsma, húsmérés árendája. Piaci árak alakulása az 1793–1798. évek között.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Szénerszegh

Tartalomgazda