HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 020.

Dátum 1790. december 21.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 8 + 6 pagina. – 2 + 2 + 2 = 6 oldal német, eredeti, dátum ugyanaz.

Szöveg

[Aestimatio] „Schätzung”, amelyet a lugoschelli uradalom két helységének jövedelmeiről dolgoztak ki az előbbi conscriptio nyomán.
Lugoschell:
Az uradalom főhelye, melyről nevét is kapta. – 1753-ban másodosztályba sorolták. – Népessége 1 egésztelkes, 21 féltelkes, 95 negyedtelkes, 59 nyolcad telkes jobbágyból és 5 házas zsellérből áll. – Az általuk fizetendő telekcensus együttes összege. – Robotnapok teleknagyság szerinti száma, pénzértéke. – Kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetendő összeg, egész telkenként 38 krajcárjával számítva, együttes összege. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök, sáfrányosok, malomtelkek, egyenkénti nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Gabonatized hozama tíz évi átlag alapján, egy évre eső hányada kétszeresből, zabból, kukoricából mérőkben, kenderből kévékben, pénzértékük tételenként és összegezve, báránytized, méhtized jövedelme. – Allódiális földek a külön legelő, nagysága holdakban, árendába vannak adva, holdanként 20 krajcárt fizetnek utánuk. – Egyéb maradványföldek, nagyságuk holdakban, cserjével, tövissel benőttek, jövedelmük 10 évi átlag alapján. – Húsméréshez kihasított 4 hold, kocsmához tartozó 19 holdnyi telkek. – Hasznavehetetlen földek nagysága holdakban. – Királyi beneficiumok az italmérés, jövedelme 10 évi átlag alapján. – Húsmérés jövedelme, halászat árendájának jövedelme. – Egyéb földesúri jövedelmek a pálinkafőző üstök taxájának jövedelme, malomcensusok, mesteremberek adója, jövedelmük tételenként és összegezve. – Jövedelmek végösszege 10 % kezelési költség levonása után, a maradványt 5 % hozammal tőkésíti.
Satumik:
Szintén másodosztályba sorolt helység, népessége 18 féltelkes, 44 negyedtelkes, 13 nyolcad telkes jobbágyból és 4 házas zsellérből áll. – Szolgáltatásaikban csak összegszerű eltérések vannak az előbbitől. – Tizedet az előbbieken kívül búzából és árpából is adnak, egy évre eső hányaduk pénzértéke. – Allódiális földek a maradványföldek, a legelőnek használt tartalékföldek, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Halászat árendájából nincs jövedelem. – A végén summarium.
Mellékletekben: 1) A két helység tized jövedelmeinek alakulása 1778–1787. között, egy évre eső hányadának megadásával. 2) Allódiális földek, maradványföldek jövedelmének alakulása ugyanezekben az években. 3) Árendák, malomcensus, majd pénzjövedelmek alakulása.
Kamarai birtokok.
(Krassó m.): Lugoschell – Szatulmik

Tartalomgazda