HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 018.

Dátum 1825
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve, 72 + 100 pagina, eredeti oldalszámozással. – A kötetben a 73. oldaltól a 171. oldalig.

Szöveg

[Conscriptio urbariális és Aestimatio] „Beschreibung und Schätzung”, amelyet ennek a Temesvárnak inscriptionalis jogon átengedett helységről készítettek.
Mehala:
Birtoktörténeti adatok. Temesvártól alig negyed órányira fekszik, határai, szomszédos helységek, határjelei. – Jövedelmet hozó uradalmi épületek a kocsma, jó anyagból épült, téglával kirakott, ivószobából, 3 kisebb szobából, pincéből áll, kapacitása. – Hátul az udvarban istálló, kocsiszín, zsindellyel fedve, kút. – Az épület részben téglakerítéssel, részben sövénnyel kerített, értéke kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges, tetőfedő mesteremberek becslése alapján a csatolt melléklet szerint. – Másodosztályba sorolt, azaz a gazdálkodás folytatásához szükséges épületek a vegyes anyagból épített provizorház, zsindellyel fedett, 6 szobából, 2 konyhából, éléskamrából áll. – Hátul az udvarban 3 istálló vert földből, két náddal fedett szín. – Kis földbe vájt zsindellyel fedett pince, kapacitása. – Két kukoricabóré (Koterken) oszlopokon állnak, zsindelytetővel, kapacitása. – Az udvaron két kút van, részben tégla, részben sövénykerítéssel, az egész értéke. – Ellenőrház, vegyes anyagból épült, zsindelytetővel, 3 szobából, konyhából, éléskamrából áll, az udvaron nádtetős istálló, az épület sövénnyel kerített, értéke. – Az uradalmi szérűn jó anyagból épített, nádtetős szoba, konyha, éléskamrából álló csőszház, értéke. – Erdészház a csókai erdőben, fából épült, nádtetővel, roskadozó állapotban van, szoba, konyhából áll, értéke. – Erdőőrlakás, jó anyagból épült, nádtetővel, egy szoba, éléskamra, istálló tartozik hozzá, értéke. – A rác templomon és iskolán kívül más kegyúri épületek nincsenek. – Uradalmi major nincsen, juhászatot, tehenészetet, sertéstartást nem folytatnak. – A helység népessége 45 egésztelkes, 66 féltelkes, 125 negyedtelkes és 66 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 2678 házas zsellérből áll. – A konstitutív földállomány összegzése. – Mentes telkek (pópák, diakonus, tanító, mészárszék, kocsma, temető) földjei. Maradványföldek részletezése, nagyságuk holdakban. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban. – A következő úrbéri szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census, együttes összege. – Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 51 krajcárjával számítva. – Robotnapok teleknagyság szerinti száma, pénz értéke, robotmegváltás összege. – Nem telki állományú földek jövedelme holdanként 30 krajcárjával számítva. Pálinkafőző üstök taxájából 1809. és 1817. között nem volt jövedelem. – A jobbágyok az alapul szolgáló 9 év alatt a gabonatizedet szalmában adták. Hozama kétszeresből, árpából, zabból, kölesből mérőkben. – Egy évre eső hányada, pénzértékének kiszámítása. – Kendertized, lentized, bortized nincsenek. – Báránytizedből természetben beszolgáltatott bárányok száma 9 év alatt a feljegyzések tanúsága szerint, egy évre eső hányada, pénzértéke tételenként és összegezve. – Szállítási költségekre nincs levonás. Nyomtatórész leszámítása. – Legelőnek használt földek a fenti allodiumnak alkalmazott földek kivételével, helyük, nagyságuk holdakban, árendájuk összege. – Veteményes – gyümölcsös – káposztáskertek nincsenek. – Öt lóvontatású szárazmalom, censusuk jövedelme. – Húsmérésből, vámokból, vásárokból jövedelem nincsen. Kereskedők száma az alapul vett 9 év alatt, negyed osztályba soroltak, censusuk a Niczky-féle kulcs alapján, összege. Másodosztályba sorolt mesteremberek, adójuk összege. – Kocsma bérösszegének egy évre eső hányada. – Serfőző nincsen. Pálinkafőzés 3 év alatti jövedelme, utána a gyümölcsből való pálinkafőzést eltiltották. – Téglaeladás jövedelme a városi provizorátus számadásai szerint, kitermelt téglák fajtája, száma, egy évre eső hányada. – Erdőjövedelmek, kitermelhető fa mennyisége ölekben, pénzértéke. – Vadászat árendájának egy évre eső hányada. – Erdei rétek szénahozama, pénzértéke, makkoltatás jövedelme. – A helység jövedelmeinek végösszege: 12313 Ft 56 Xr. – Kiadások: mivel a lakosok nagyobb része görög-keleti vallású, katolikus plébánia nincsen, a pópáknak a mentes telkein kívül más földesúri járandóságuk nincsen. – Tanítónak adott fizetés összege, más kegyúri terhek nincsenek. Kezelési költségekre a jövedelmek 10 %-át számítja le, a maradványt 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Az épületek karbantartási költségei. – Mellékletekben határjárás: robotmegváltás jövedelmeinek kimutatása az 1809–1817. évek között. – Pálinkafőző üstök taxájából nem volt jövedelem ebben az időszakban. – Gabonatized jövedelmének alakulása a fenti években. – Gabonaneműek árának alakulása a temesvári piacon az 1790–1798. évek között. – Robotnapok számának alakulása az 1809–1817. évek között. – Tizedjövedelmek alakulása a fenti években. – Allódiális földek hozamának kimutatása, felhasznált robotnapok száma. – Maradványföldek árendájának alakulása. – Malmok számának alakulása, censusuk összegének alakulása. – Kereskedők, mesteremberek censusának, adójának alakulása. – Árendák jövedelmének alakulása, erdőbecslési kivonat.
Temesvár város tulajdonában lévő birtok.
(Temes m.): Mehala

Tartalomgazda