HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 017.

Dátum 1791. július 5.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 37 + 6 = 43 oldal. – 1 + 1 + 1 = 3 oldal német, eredeti, dátuma ugyanaz (mindegyik 3 példányban). – 1 + 1 + 1 = 3 oldal német, eredeti, dátuma ugyanaz, összesen 6 oldal.

Szöveg

[Conscriptio urbarialis] „Beschreibung”, amelyet a birtokok elhatározott elidegenítése alkalmából készítettek. – Az uradalom 3 helységből áll, fekvésük, szomszédos falvak.
Szkejus:
Kizárólag oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. Határai, szomszédos falvak. – Egyetlen uradalmi épület a kocsma, faépület, ivószobából, kocsmáros szobájából, éléskamrából, konyhából áll. Istállója 6 lóra való férőhellyel, kocsiszín két kocsira. – Közepes állapotban van, értéke a csatolt becslés szerint. – Uradalmi major nincsen, a kamara nem folytat juhászatot, sem állattartást. – Erdők nincsenek a helység területén. – Népessége 3 egésztelkes, 49 féltelkes, 168 negyedtelkes, 143 nyolcad telkes jobbágyból és 2 házas zsellérből áll, összesen 364 család. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – Vásáraik hetivásáraik nincsenek. – Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül 3 szántóra és rétre felosztva. – Egy egész telek appertinenciái 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és 1 holdnyi belsőség. – A többi arányosan fele, negyede, nyolcada, 19, 11, illetve 7 hold együttes nagyságban. A konstitutivum összegzése. – A második és harmadik nyomás földjei magaslaton feküsznek, a rétek szintén. – Főleg rozsot, zabot, kukoricát vetnek, árpa vetésre nem alkalmas. – Egy mérő rozs 4–5, zab 5–6 mérőt terem. – Allódiális földek nagysága holdakban, részletezése, mentes telkek (pópák, templom, iskola, temető) földjei. – Szőlőt művelnek, termését maguk fogyasztják, félévi szabd bormérésük van. A lakosok közepes körülmények között élnek, a 3 évig tartó háború alatt a császári csapatoknak kellett leadniok termékeiket, hátralékuk összege. – Lugostól két órányi távolságra fekszik, az itt kialakult gabonaárak. – A lakosok a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege. – Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 38 krajcárjával számítva. – Robotmegváltás és természetben teljesítendő robotnapok száma teleknagyság szerint, pénzértéke. – Maradványföldek után fizetendő árenda összege. – Kocsmához tartozó 19 holdnyi földet az italméréssel együtt adják bérbe, jövedelme ott szerepel, húsméréshez nem tartozik föld. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Kilencedet nem adnak, tized a kamarát illeti, gabonából való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Dohánytized, bortized nincsen, báránytizedet pénzben szedet a kamara, összege, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, méhtizedet ugyanígy. – Két kétkerekű malom a Boganisch patakon, censusok összege. – Pálinkát a kamara nem főzet a lakosok főzhetnek, üstjeik taxájának jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, kocsma árendáját szintén. – Halászat, vadászat árendájából nincs jövedelem. Mesteremberek, kereskedők nincsenek. – Jövedelmek összegzése. – Kiadások, a fizetések és deputátumoknak a helységre eső részét a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre a pópák mentes telkén és a szomszédos két helységgel közös iskola tanítójának adott fizetésen kívül nincsenek kiadások.
Remete:
Görög-keleti oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. – Egyetlen uradalmi épület a fából épített kocsma, leírása. – A helység népessége 10 féltelkes, 37 negyedtelkes, 63 nyolcad telkes jobbágyból és 2 házas zsellérből áll, összesen 112 család. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, az urbárium szerint kezelik őket. – A telkek appertinenciái megegyeznek a fentivel. – Allódiális földek nagysága holdakban. – Néhány éve telepített kis szőlő. – Életkörülményeik megegyeznek a fentivel. – Úrbéri szolgáltatásaikban csak összegszerű eltérések vannak fentitől. – Kiadások megegyeznek a fentivel.
Viszak:
Kizárólag görög-keleti oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. – Határai, szomszédos falvai. Fából épített, zsindellyel fedett uradalmi kocsma, két nagy és egy kisebb szobából áll, kamrából, fából épített istállója szénatetővel. – Uradalmi erdő, tölgy és szilfákból áll, nagysága holdakban, vágásokra még nincs felosztva, kitermelhető fa mennyisége ölekben, pénzértéke. – A helység népessége 3 egésztelkes, 39 féltelkes, 143 negyedtelkes és 110 nyolcadtelkes jobbágyból áll, továbbá 4 házas zsellérből, összesen 299 család. – Allódiális földek nagysága holdakban, mentes telkek. – Szolgáltatásaikban csak összegszerű eltérések vannak az eddigiektől. – Négy kanalasmalom, censusuk egyenkénti és együttes összege. – Vadászat árendája bérbe van adva, összegét a számvevőség tartja nyilván.
Mellékletekben: 1) A három uradalmi kocsma becslése kőműves és ácsmunka alapján. 2) A három helység telkeinek, maradványföldjeinek, úrbéri szolgáltatásainak, nem telki állományú földjeinek egyenkénti táblázatos kimutatása.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Skejusch – Bemetyn – Vissag

Tartalomgazda