HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 015.

Dátum 1818. június 7.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel 5 + 25 = 30 oldal. a) 2 oldal német, eredeti, 1818. június 28. b) 1 oldal német, eredeti, 1818. június 28. (3 pl.) – 6 oldal német, eredeti, 1818. június 7. – 2 oldal, német, eredeti, dátum nélkül. – 14 oldal, német, eredeti, 1818. június 7, összesen 25 oldal.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung”, amelyet a bogschani Verwalter uradalomhoz tartozó helységről készítettek.
Praebul:
Másodosztályba sorolt helység, hovatartozása, beosztása. – Karánsebestől 3 mérföldnyire fekszik. Magaslatokon és völgyekben terül el, határai, szomszédos falvak. – Népessége 10 féltelkes, 115 negyedtelkes, 187 nyolcad telkes jobbágyból és 18 házas zsellérből áll. – A jelenleg pusztán álló telkek, házhelyek száma. – Konstitutív terület együttes nagysága holdakban. – Nem telki állományú földek együttes nagysága holdakban. – Mentes telkek (templom, pópák, iskola, temető, kocsma, szénatároló, 3 kincstári helység). – Hasznavehetetlen földek (vízmosások, utak, utcák) részletezése. – Allódiális és maradványföldek, másod-, harmad- és negyed osztályba sorolva, egyenkénti nagyságuk holdakban. – Az egész földterület összegzése, az allódiális földek felhasználása. – Az uradalmi házhelyek, konyhakertek klasszifikációja. – Az ispánházat a csatolt becslési kivonatban értékeli. – Mivel a lakosok görögkeleti vallásúak, a 3 pópa mentes telkein kívül más kegyúri terhek nincsenek. – Mellékletekben: 1) Becslés az erdei rétekről, tisztásokról, minőségük, felhasználásuk, nagyságuk holdakban. 2) Földek klasszifikációja. 3) Konstitutív és nem telki állományú földek kimutatása. 4) Kivonat a nem telki állományú földekről, maradványföldekről, mentes telkekről.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Praebul

Tartalomgazda