HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 014.

Dátum 1791. július 15.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 53 + 4= 57 oldal.
1 + 1 +1 = 3 oldal, eredeti, német, dátum nélkül, de mivel a főirat adatait foglalták táblázatba, dátuma ugyanaz. – 1 oldal eredeti, német, (3 példányban) 1791. augusztus 15, összesen 4 oldal.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung”, amelyet elhatározott elidegenítése alkalmából készítettek a praebuli uradalom 3 helységéről a kamara rendeletére. – Kiterjedése, határai, szomszédos falvak.
Praebul:
Az uradalom főhelye, melyről nevét is kapta, határai, szomszédos falvak, határvillongások nincsenek. – Az itt lévő uradalmi épületek 1788-ban ellenséges támadás következtében elpusztultak, csak a falak állnak, egy uradalmi kocsmaépület van, mely szintén elpusztult, de felépítették, értéke a csatolt becslés szerint. – Majorok nincsenek, a kamara nem folytat juhászatot, tehenészetet, sertéstartást, sem méhészetet. – Uradalmi fiatalos erdő, összefüggő bükkfákból áll, nagysága holdakban, vágásokra még nincs felosztva, kitermelhető fa mennyisége ölekben, pénzértéke, vágási és szállítási költségek leszámítása. – Makk – mivel bükkös – hat évenként terem, hízlalható disznók. – Másodosztályba sorolt helység, népessége 10 féltelkes, 115 negyedtelkes, 187 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 22 házas zsellérből áll. – Összesen 334 család, valamennyien görög-keleti vallású oláhok. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül 3 szántóra és egy rétre felosztva. – Egy féltelek appertinenciái 12 hold szántó, 4 hold rét, 2 hold legelő és egy hold belsőség. – A többi arányosan fele, negyede, 11 illetve 7 hold együttes nagyságban, házas zselléreknek csak belsőségük van, a konstitutivum összegzése. – A földek hegyoldalon feküsznek, részben völgyben, közepes minőségűek, hozamuk: kétszeresből egy mérő 3–4, rozsból 4–5, zabból 5–6, kukoricából 17–18 mérőt terem. – A közös legelő is közepes, nem az uradalomnak, hanem a vármegyének adóznak utána. – Saját, az uradalmitól elkülönített erdeje nincs a lakosoknak, ott van fajzásuk. – Irtások nincsenek. – Allódiális földek, melyeket a lakosok legelőnek használnak, nagyságuk holdakban, utánuk fizetett összeg, a lakosság állatállományát (lovak, tehenek, juhok, disznók száma) nem tudja már a konstitutív legelő befogadni. – 19 holdnyi kocsmatelek, közepes minőségű, mentes telkek felsorolása. – Szőlőművelés nincsen. – A lakosok az ellenséges betörés előtt jó körülmények között éltek, ez azonban terményeiket, állataikat elpusztította, sokan a lakosság közül is kezükre jutottak, emiatt most rosszak a viszonyaik. – Fő megélhetési forrásuk a kukoricatermesztés, állattartás mellett szénakaszálás vállalása, mellyel gabonájukat és adójukat megkereshetik. – Lugostól 8, Karánsebestől 3 órányi távolságra van a falu, itt vannak országos és hetivásárok, gabonaneműek ára az itteni piaci árak alapján, 9 évi átlag szerint. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetett telekcensus, együttes összege. – Kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetendő összeg, féltelkenként 21 és félkrajcárjával számítva. – Pénzen megváltandó és természetben teljesítendő robotnapok száma, pénzértéke. – Az allódiális földeket a helység használja legelőnek, jövedelmét több évi átlag alapján a számvevőség tartja nyilván. – Húsméréshez nem tartozik föld, italmérést az uradalom saját kezelésben nem folytat, a kocsmához tartozó 19 holdat az italméréssel együtt adják bérbe. – Bitang jószágok 4 holdnyi legelője, szintén át van adva a községnek, szénahozama, pénzértéke. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök, sáfrányosok, malomtelek, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilencedet nem adnak a lakosok, tized a kamarát illeti, gabona, zab, kukorica, kölesből való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Dohánytized, bortized nincsenek. – Báránytizedet pénzben szedet a kamara, összege, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, méhtizedet ugyanígy. – Három paraszti kanalasmalom, censusuk összege. – Húsmérés árendáját árverésen adják bérbe, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Halászóvizek nincsenek, árendájukból nem lehet jövedelem. – Vadászat árendája bérbe van adva, összegét a számvevőség tartja nyilván. – Kocsma árendáját a hozzá tartozó 19 hold földdel együtt a számvevőség tartja nyilván. – Mesteremberek, kereskedők nincsenek. Erdőjövedelmeket, erdei rétek jövedelmével, makkoltatással együtt a számvevőség tartja nyilván, a kitermelhető fa pénzértéke. – Kiadások, a fizetéseknek, deputátumoknak a helységre eső részét a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre a pópa mentes telkén és a tanítónak adott fizetésen kívül más kiadások nincsenek.
Walliaden:
Kizárólag oláhok lakta, 1753-ban másodosztályba sorolt falu. – Határai, kiterjedése, szomszédos helységek. – Határvillongások nincsenek. – Semmiféle uradalmi épület nincs a helységben, sem major, a kamara nem tart állatokat. – Sem uradalmi, sem községi erdő nincsen, a sokasi és ohabai erdőkben van fajzásuk a lakosoknak. – Promontórium, szőlőművelés nincs a helységben. – Népessége 28 féltelkes, 85 negyedtelkes, 38 nyolcad telkes jobbágyból, valamint 1 házas zsellérből áll, összesen 152 család, valamennyien görög-keleti vallásúak. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, az urbárium szerint kezelik őket. – Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, appertinenciáikban nincs eltérés a fentitől. – Allódiális földek felsorolása, nagyságuk holdakban, mentes telkek. – Az ellenséges betörés előtt jó körülmények között éltek, most nyomorúságos viszonyok közt. – Fő megélhetési forrásuk a gyümölcs- és kukoricatermesztés, állattartás, e mellett szénakaszálást vállalnak. – Lugostól 8, Karánsebestől 3 órányira vannak, termékeiket ott tudják értékesíteni. – Az uradalomnak teljesítendő szolgáltatásokban csak összegszerű eltérések vannak a fentitől- Nem telki állományú földek a gyümölcsösök és malomtelkek, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Két kanalasmalom, censusuk egyenkénti és együttes összege. – Kereskedők, mesteremberek nincsenek. – A kiadások számítása megegyezik az előbbivel.
Apadia:
Kizárólag oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. – Kiterjedése, határai, szomszédos helységek. – Semmiféle uradalmi épület nincs a helységben. – Vörös-bükkfákból álló uradalmi erdő, nagysága holdakban a tisztásokkal együtt. – Kitermelhető fa mennyisége ölekben, pénzértéke. – Makkoltatás hat évenként lehet, hízlalható disznók száma. – A helység népessége 7 féltelkes, 28 negyedtelkes, 63 nyolcad telkes jobbágyból és 2 házas zsellérből áll, összesen 100 görög-keleti román család. – Semmiféle jövedelmező beneficiumuk nincsen. Az urbárium szerint kezelik őket. – A telkek appertinenciái azonosak az eddigiekkel. – Allódiális földek nagysága holdakban. Mentes telkek. – Szőlőművelés nincsen. – Megélhetési viszonyaik és körülményeik megegyeznek a fentiekkel, Lugostól és Karánsebestől való távolságuk szintén. – Úrbéri szolgáltatásaiknál csak összegszerű eltérések vannak a fentiektől. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök és malomtelkek, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Két kanalasmalom, censusuk összege. – Erdőjövedelmeket a számvevőség tartja nyilván. – Kiadások megegyeznek az eddigiekkel.
Mellékletek: 1) Táblázatos kimutatások a 3 helység telkeiről, konstitutív és nem telki állományú földjéről, telekcensusról, robotnapokról, kisebb adományok összegéről egyenként. 2) A praebuli uradalmi kocsmaépület becslése 3 példányban.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Praebul – Walhiaden – Appadia

Tartalomgazda