HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 013.

Dátum 1818. június 19.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 5 + 12 = 17 oldal.
4 oldal német, eredeti, 1818. június 19. – 4 oldal, 46 x 64 cm vonalazott kimutatás, eredeti, német, 1818. június 19.
2 oldal német, eredeti, 1818. június 19. – 1 oldal, német, eredeti, 1818. június 19. (2 példányban). – 1 oldal, német, eredeti, 1818. június 19., összesen 12 oldal.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung”, amelyet a birtok királyi eladományozása előtt készítettek.
Pojen:
Völgyben fekszik, az erdélyi Dobrától másfél stációnyi távolságra. – Határai, szomszédos falvak. – Három nagyobb és több kisebb patak folyik rajta keresztül, melyek az erdélyi fejedelemségről is elválasztják. – Határvillongások nincsenek. – Semmiféle uradalmi épület nincs a helységben, az oláh templomot a helység építtette. – A földek hozama hegyes fekvése miatt nem igen termékeny, közepes évben egy mérő kétszeres, 3 rozs, zab szintén 3–3, kukorica 18 mérőt terem. – Köves talaja miatt keveset terem, némely évben nem elég a lakosoknak saját szükségletükre sem, ha marad feleslegük, Dobrán tudják értékesíteni, kocsik terhelhetősége. – A földterület együttes nagysága holdakban, a telkek mérnökileg ki vannak mérve, 3 szántóra és rétre felosztva. – Erdőjövedelmek az erdészeti hivatal becslése szerint, tisztások, rétek nagysága holdakban. – Uradalmi földeket, azok nagyságát a különböző mellékletek tartalmazzák. – Mellékletekben: 1) Földek klasszifikációja, nagyságuk holdakban, minőségük. 1) Telkek számbavétele, 2 fél, 15 negyed és 16 nyolcad telek, továbbá 10 házas és 13 házatlan zsellér van. 2) Mentes telkek (templom, pópa, iskola, temető) földjei, sziklás, köves terület, vízmosások, határok, utak, malomtelek, tartaléklegelő, erdei tisztások felsorolása, nagyságuk holdakban. – 3) Állatok legeltetéséért fizetett összeg alakulása az 1789–1798. évek között. – 4) Kivonat a nem telki állományú földek maradványföldek, (szolgáltatás alól mentes) telkek nagyságáról. – 5) Kocsma telkének, konyhakertjének kimutatása.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Pojen

Tartalomgazda