HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 012.

Dátum 1798. március 3.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel 11 + 8 = 19 oldal. – 2 oldal német, eredeti, 1798. március 3. – 3 oldal német, eredeti, 1798. március 3. – 1 oldal német, eredeti, 1798. március 3. – 1 oldal német, eredeti, 1798. március 3.

Szöveg

[Aestimatio] „Schätzung”, amelyet a dentai számtartósághoz tartozó helység jövedelmeiről dolgoztak ki az UC 237 : 11 alatt található Conscriptio alapján.
Pergossova:
A császári fegyverek által szabadult fel, oláhok lakta, első osztályba sorolt helység. – Népessége 41 egész, 54 féltelkes, 35 negyedtelkes, 5 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 20 házas zsellérből áll, összesen 155 család. – Az uradalomnak a következő jövedelmei vannak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege. – Természetben teljesítendő és pénzen megváltott robotnapok teleknagyság szerinti száma, pénzértéke. – Kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetendő összeg, egész telkenként 51 krajcárjával számítva. – Nem telki állományú földek a gyümölcs- és konyhakertek, nagyságuk holdakban, a vármegyének 10, az uradalomnak 30 krajcárt fizetnek utána holdanként, utóbbi összege. – A jövedelem számítás alapjául szolgáló 9 év alatt házatlan zsellérek nem voltak a helységben. – Gabonatized hozama 9 évi átlag alapján kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából mérőkben, kenderből kévékben. – A helységben nincs eladási lehetőség, Versedre szállítják eladásra, a termékek eladási árának átlaga egyenként és összegezve. – E mérföldnyi távolságra van a piac, kocsik terhelhetősége, szállítási költségek, ezek levonása után a gabonatized pénzértéke. – Egyéb tizedek, 9 évi átlag alapján a bortized, báránytized és méhtized, pénzértékük egyenként és összegezve. – Királyi beneficiumok és egyéb uradalmi jövedelmek az italmérés árendája, húsmérés árendája, pálinkafőző üstök taxája, mesteremberek adója, egy évre eső összegük 9 évi átlag alapján. – Allódiális földek, közepes minőségű, másod- és harmadosztályba sorolva, nagyságuk holdakban. – Jövedelmük holdanként 41, 30 és 6 krajcárjával számítva, ezek rosszabb minőségű földek, legelő, mentes telkek, határok, árkok nagysága holdakban. – Erdők nemlétében erdei jövedelmek sem lehetnek. – Ser- és pálinkafőzésre a direktívák szerint a kocsma árendájának 10 %-át számítja, összege. – Kiadások: mivel a lakosok görög-keleti vallásúak, a pópa mentes telkén kívül más kiadások nincsenek a kegyúri terhekre. – Kezelési költségre a direktívák szerint a jövedelem 10 %-át számítja. – Tanítónak fizetett évi készpénz és tűzifa. – Jövedelmek nettó végösszege: 2250 ft. 33 Xr., mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletekben: 1) Táblázatos kimutatás a pénzjövedelmekről, censusokról, árendákról. 2) Legelőnek felhasznált földekről kimutatás. 3) Kivonat az árendák és pálinkafőző üstök taxája összegének alakulásáról az 1784–1797. évek között. – 4) Gabonatized pénzértékének alakulása ugyanezekben az években a verseci piacon. – 5) Természetbeniek hozamának alakulása mérőkben, ugyanebben az időben. 6) Táblázatos kimutatás az úrbéri jövedelmekről.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Pergossova

Tartalomgazda