HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 011.

Dátum 1797. szeptember 27.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány mellékletekkel, 18 + 4 = 22 oldal. – 1 oldal német, eredeti 1797. november 27. – 1 oldal német, hitelesítés nélküli másolat, az eredeti irat dátuma 1788. június 24. volt, összesen: 4 oldal.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung” címmel, amelyet elhatározott elidegenítése alkalmából dolgoztak ki a kamara rendeletére.
Pergessova:
Síkságon fekszik, a Murava patak mellett, határai, szomszéd falvak. – A dentai kamarai központhoz tartozó, első osztályba sorolt helység. – Kizárólag oláhok lakják, görög-keleti vallásúak, saját papjuk, templomuk van. – Határjelei, határvillongások nincsenek. – Az egész Bánáttal együtt a császári fegyverek szabadították fel, a fiscuson kívül másnak nem lehet itt tulajdonjoga. – Saját gazdálkodást nem folytat a kamara. – Erdők, erdei tisztások nincsenek, sem vadászat. – Uradalmi szőlők nincsenek, a lakosoknak van 8 holdnyi szőlőjük. – Közepes minőségű bort ad, saját maguk fogyasztják, nem kerül eladásra. – Tavalyi tizedének pénzértéke. – A bormérést a kamara bére adta, a húsmérést szintén. – Országos vagy hetivásárok nincsenek, vámok, révek. – Halászatok, halászóvizek nincsenek. – A Moravica patak száraz időben kiszárad, nagy esőzésekkor, hóolvadáskor a konstitutív földeket fenyegeti. – Sem uradalmi malmok nincsenek, sem a lakosoknak nincs, szomszédos falvakba járnak őrletni. – A lakosok gabonát, kukoricát, zabot vetnek, káposztát ültetnek. – Kevés szőlőt is művelnek, utóbbi és a gabonaneműek saját szükségletre, semmi vagy nagyon kevés kerül csak eladásra. – Fő megélhetési forrásuk az állattartás és káposzta eladás. – Negyedévi szabad bormérésen kívül más jövedelmező beneficiumuk nincsen. – Jövedelmet csökkentő tényezők a földek soványsága, a legelő is hasonló minőségű, a lakosok kénytelenek nemcsak a tartalékföldeket, hanem a maradványföldeket is bérbe venni állataik eltartására. – Másik maleficium a szárazabb időjáráskor fellépő vízhiány, a legtöbb kút kiszárad, esős időben, hóolvadáskor viszont a Moravicza patak a falu egy részét fenyegeti, és a földeket. – A lakosoknak termékeiket Versecre kell szállítaniok, kocsik terhelhetősége, szállítás költségei. – Semmiféle uradalmi épület nincs a helységben. – Népessége 41 egésztelkes, 54 féltelkes, 35 negyedtelkes, 5 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 20 házas zsellérből áll. – Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, a konstitutív legelőn kívül 3 szántóra és rétre felosztva. – Az egész telek appertinenciái 34 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség. – A többi telek fele, negyede, illetve nyolcada, 19, 11, illetve 7 hold együttes nagyságban. – A földek hozama a lakosok vallomása és a tized összeírások szerint. Két és fél mérő gabona 7, ugyanannyi mérő zab 6–7, vagy mintegy 10 mérő kukoricát ad. Ezek súlya fontokban. – Allódiális földek nagysága holdakban, mentes telkek (pópa, iskola, temető, templom) földje, határok, árkok. – Legelő megnagyobbítása, holdakban. – A lakosok az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetett telekcensus, együttes összege. – Természetben teljesített és pénzen megváltandó robotnapok száma teleknagyság szerint, pénzértéke. – Gyümölcsös és káposztáskertek, nagyságuk holdakban, a vármegyének 10, az uradalomnak 30 krajcárt fizetnek utána holdanként, utóbbi összege. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelmét 9 évi átlag alapján a számvevőség tartja nyilván. – Gabonatizedet magban szedet az uradalom, a lakosok a nekik jutó szalma fejében tartoznak a legközelebbi uradalmi magtárba szállítani, hozamát 9 évi átlag alapján a számvevőség tartja nyilván, tavalyi hozama gabonából, zabból, kukoricából mérőkben. – Bortized jelentéktelen, pénzben szedik, tavalyi jövedelme. – Báránytizedet természetben adnak, tízen alul megváltják, tavalyi jövedelme. – Méhtizedet ugyanígy, tavaly nem volt jövedelem. – Italmérés árendájának tavalyi összege, húsmérés árendájának összege. – Halászóvizek nemlétében halászat árendájából nem lehet jövedelem; adóköteles házak nincsenek. – Kereskedők nincsenek, két kovács mesteremben, adójuk összege. – Az allódiális földek bérbe vannak adva, összegét a számvevőség tartja nyilván. – Kezelési költségekre kiadások csak 1791-től vannak, a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre a pópa mentes telkén kívül nincsenek kiadások. – A tanító kap fizetést, összege és tűzifát az uradalomtól. – Mellékletek: 1) Kimutatás a két mesteremberről, nevük feltüntetésével. 2) Táblázatos kimutatás az úrbéri jövedelmekről. – 3) Szerződés a Fundum Studiorum és a moravitrai uradalom között a pergossovai görög-keleti iskola segélyezése ügyében.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Pergossova

Tartalomgazda