HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 214. - No. 006.

Dátum 1831. július 29.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, latin nyelvű példány, két melléklettel, 10 folio.

Szöveg

„Conscriptio”, amelyet a 16 szepesi városhoz tartozó Olaszi plébániájáról írtak össze Schedl György plébános halála után.
Olaszi:
Plébániaház, kétszintű épület, szilárd anyafából épült, kétszárnyú régi ajtó a bejáratnál, kettős zárral; belépve jobbkéz felé ambitus, jól záródó reteszes ajtóval, az ajtó felett ablak, táblája kitörött, javítási költsége; ugyanitt balra ajtóval ellátott árnyékszék, mögötte udvarra néző ablak, egy üvegszem hiányzik, pótlási költsége; az ambitusról lejárat a pincébe, falépcsőkön, jó állapotban van, ajtaján kettős lakat, egyiket a meghalt plébános szereltette fel; a pincelejárat mögött cselédszoba, két ablakkal, egyik az utcára, másik a bejáratra néz; továbbmenve három káplánszoba, jó állapotban vannak; másik pincelejárat, jó állapotban, a pince két részre oszlik, boltozatos; a konyha felé éléskamra, kettős ablakán vasrács, ezzel szomszédos a konyha, kenyérsütő kemencével, leírása, felszerelése; innét nyílik bejárat a magtárba (? granarium!). Az emeletre kőlépcső vezet, szobáinak egyenkénti számbavétele, leírása, állapotuk, árnyékszék; egyik káplánszoba talajvizes, lakhatatlan, szárnyasokat tartanak benne. Az épülettől balra a templom kerítése, az udvaron fából épített istálló, baromfiólak, disznóólak, jó állapotban, zsindelytetővel; új szekérállás, az előbbi falhoz hozzáépítve, deszkából épült, zsindelytetővel, balra tőle szerszámkamra lőszerszámok tárolására és akocsis alvóhelye; két lóistálló, egyik öt, másik nyolc lóra való férőhellyel, mindkettő jó állapotban van, tetejük is jó. Az udvar belső felét csűrk foglalják el, cséplőhely köztük, fából épültek, szalmatetővel, rozzant állapotban vannak, reparálás már nem segíthet, újonnan kell építeni; a csűrök között másik kocsiszín, négy oszlopon áll, szalmatető alatt. – Juhhodály mintegy 40 állatra, fából épült, szalmatetős épület; szárnyék, rossz állapotban van, juhhodálynak is használható szekérállás, padlásán szénatároló; marhaistálló elég jó állapotban, a meghalt plébános renováltatta; az udvar felső végén kút, vödrökkel és más szükségessel felszerelve. Mögötte disznóól, jó állapotban, a kerítéshez hozzáépített fáskamra, kőkerítéses kert, a plébános elődje kapuval láttak el; a kert mögött két fából épült, oszlopon álló csűr, a kertben a megboldogult Sogedl plébános által építtetett filagória; a városi temető mögött másik csűr, gerendái már korhadtak, javítási költségei. – A javítási költségeket, talált állapotot és mindenhol feltünteti.
Kolanocz:
Olaszi fíliája, a városhoz tartozott revízió után ide jöttek ki az összeírók: földesúri kocsma, leírása, a szobában kemence, a másik vendégszoba részben elkorhadt tetővel, udvarán kút. – Mellékletekben jelentés a kamarához: a plébánia 1778-i összeírása, lélekszám, katolikus és evanglikus hívek száma; mindkét felekezet követői libertinusok, nemesek nincsenek köztük; templom, kerítése régi, plébános jövedelmeinek számbavétele, földjeinek befogadóképessége, tized hozama, fájának mennyisége, maga tartozik levágatni és hazaszállítani a város erdejéből; stóla, koleda jövedelme, a fília, mintegy órányira fekszik Olaszitól; iskolamester, kántor, orgonista javadalmai; az iskola roskadozik, harangozó aki egyben sekrestyés is, jövedelmei. Mellékelve összeírás 1778. január 29-ből.
Kamarai birtok.
(Szepes m.): Olaszy (oppidum) – Kolanocz

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda