HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 214. - No. 005.

Dátum 1818. január 1.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal, hatósági záradékkal ellátott, német nyelvű példány, eredeti mellékletekkel együtt 123 pagina, ezekkel részben egybekötve. 6 db. melléklet.

Szöveg

„Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a modeni uradalom helységének jövedelmriől írt össze Anton Suppini kamarai officiális.
Csermő:
Az Arad megyei síkságon fekszik, Bihar megyével szomszédos részén, kiterjedése, határai, szomszédos falvak; határjelei nem mindenhol állnak, határvillongásokat nehéz kiküszöbölni. A helység közepén a Szartos folyócska folyik keresztül, délről a Tőr folyócska. Területe az 1792-i felmérés alkalmával holdakban. Uradalmi épület két kukoricagóré kivételével nincsen. A helység másodosztályba sorolt, egy egész telekhez 28 hold szántó és 12 holdnyi rét tartozik. – Községi erdő nincsen, fajzásuk az uradalmi erdőben van a lakosoknak épület és tüzifára, úrbéri faszállítás ellenében. Irtásföldeki nincsenek. – Telkek, jobbágyok, házas zsellérek száma, a pópa telkét leszámítva. 116 jobbágy, 116 zsellér – A lakosok az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyoktól és házas zsellérektől befolyó úrbéri census együttes összege, egész telkenként adandó szalonna, kappanok, csirkék, tojások, borjúváltság 51 krajcár értékben; robot szabályozása, napok száma telkenként és együttesen, pénzértéke; hosszúfuvart telkenként 4 gyalognappal számítja, pénzértéke; úrbéri fa mennyiségének kiszámítása, pénzértéke; házas és házatlan zsellérek robotnapjai, pénzértéke, utóbbiaknál átlagjövedelmet számít. Fonással nem tartoznak, mert lenből és kenderből kilencedet adnak. Gabonakilencedet és tizedet egyben adnak földesúrnak, együttes mennyisége kilenc évi átlagban kétszeresből, árpából, zabból, téli és nyári szalmájukból, pénzértéke; kukoricakilenced jövedelme, pénzértéke; kiskilencedet természetben adnak, négy éven keresztül megváltották, ennek alakulása. Bárány- és gidakilenced jövedelme, a dézsmát le nem mértek megváltásával együtt; méhkilenced jövedelme, pénzértéke; a gabona- és állattizedet külön is összegzi. – Erdő nagysága holdakban, jövedelme fakitermelésből és makkoltatásból. – Halászat jövedelme a két folyócskán, a perceptori hivatal szerint. – Hat paraszti malom, censusuk összege. Mivel földesúri kocsma nincsen, parasztházban mérnek bort, kimért ital mennyisége, haszna. – Jövedelmek végösszege: 4636 ft. 49 Xr. – Mellékletekben jövedelmi kimutatások, jövedelmek évenkénti alakulása tételenként; a lakosok telkenkénti feltüntetése az 1782-i felmérés szerint; az aradi piaci árak alakulásnak kimutatása; becslések, melyek az összeírásban részletezett jövedelmeket értékelik; becslési kivonatok, rectificált becslés.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Csermő

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda