HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 214. - No. 007.

Dátum 1818. július 23.
Jelleg

Hitelesített másolati német nyelvű példány, mellékleteivel részben egybekötve, 26 folio. 2 db. melléklet.

Szöveg

„Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a birtok adományozása alkalmából írtak össze.
Krempach:
Fekvése, határai, kiterjedése, szomszédos helységek; határvillongások vannak Terembina helységgel, mintegy száz köblös föld miatt. A szántók három nyomásra vannak felosztva, rossz fekvésük miatt hozamuk árpából és zabból közepes évben kétszeres. Egy egész telekhez 30 hold szántó és 12 holdnyi rét tartozik, 1300 négyszögöllel számítva holdanként; a föld trágyázásra szorul, a rétek csekélysége miatt kevés állatot tartanak, földjük így még kevesebb trágyát kap, ketten-hárman művelnek egy nyolcadnyi telket. – Telkek, jobbágyok száma az úrbéri felmérés szerint. A lakosok görögkatolikus vallásúak, templomuk, pópájuk van, a kincstár fizetéséhez hozzájárulást ad, összege, tizedet nem fizetnek a lakosok. – A hegyekről lefolyó patakra földesúri malom, granasztói területen építették. – Erdősége szétszórt tagokban fekszik, nagysága holdakban, itt 1600 négyszögöllel számítja holdját, jövedelme. A fent említett malom fából épült, zsindellyel fedett, lakószobája is van, kályhával, kéménnyel, két kis ablakkal, három ajtaja van, javításra szorul, értéke; ezen kívül más uradalmi épület nincsen. – A következő jövedelmei vannak az uradalomnak: a jobbágyoktól és házas zsellérektől befolyó úrbéri census együttes összege; victuáliák jövedelme egész telkenként 51 krajcárjával számítva, borjúváltsággal együtt; robot szabályozása, robotnapok száma, pénzértékük egyenként és összegezve; fajzás engedélyezéséért vágandó és szállítandó úrbéri fa mennyisége, pénzértéke; hosszúfuvar pénzértéke; robotjövedelmek összegzése, házas és házatlan zsellérek robotnapjainak hozzáadásával. – Mindennemű termékből megváltják a kilencedet, telkenként négy forintnyi összegben, ebben a kender- és lenkilenced is beleszámítva, fonással nem tartoznak. – Mivel az uradalom a pálinkafőzést bérbeadta, pálinkafőző üstök taxájából nincs jövedelem. – Kilenced jövedelmének együttes összege, egész telkenként 4 forintjával számítva megváltását. – Szőlőhegyek nincsenek, hegyjogból nem lehet jövedelem. – Az urbárium szerint a lakosok tizeddel nem tartoznak. – Erdőjövedelmek részletezése, kitermelhető fa mennyisége, vadászat három évre b érbe van adva, egy évre eső hányad. – Uradalmi szántók, rétek, szőlők nincsenek a helységben. – A fentírt földesúri malom egykerekű, három évre szerződés szerint bérbe van adva, összege, egy évre eső hányada. – A lakosok csekély száma és nyomorult helyzete miatt az uradalom mészárszéket nem tart, nem is akar felállítani. – Kocsma nincs a faluban, a granasztói kocsmárosnak van bérbeadva az itteni bor és pálinkamérés is, a helységre eső hányad. – Jövedelmek végösszege: 353 ft. 45 Xr., mely bruttó összegből még levonandó a 10 % kezelési költség, továbbá a kegyúri terhekre fizetett kiadások. – Mellékletekben jobbágyok névsora, telkük nagysága; házas, majd házatlan zsellérek névsora; urbárium kivonata szlovák illetve latin nyelven; becslési kivonatok, különálló becslés, amely a fenti jövedelmeket értékeli egyenként, 1819-i kelettel; rectificált becslés.
Kamarai birtok.
(Szepes m.): Krempach

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda