HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 210. - No. 003.

Dátum 1826. április 27.
Jelleg

Eredeti, latin 2 pag. sajátkezű aláírás. 11 db. melléklet összesen 20 pag., német és latin nyelven.

Szöveg

„Extractus individualis .”, melyet a kamarai provisor készített, 11 db. melléklet.
Antalocz:
1825. január 1.-1826. április közötti időszak adatai: névsor, robotnap kötelezettség az 1826. évre, ebből napot teljesített, a többlet és hiány is kivetítve, – piros tintával beírva az 1825-ös robotnap teljesítés összesített adatai, – 1. erdőbecslés 1818. május 31. – határai, szomszédos települések az erdők megjelölésénél, – az erdő holdnyi, főként tölgy, – az erdőből ölnyi fa, – 2. kilenced tabellája 1813–1817 évekből – mérőnyi: búza, rozs, árpa, zab, kukorica, – csomó kender, értéke készpénzben, – a kilencedből bevétel a cséplőrész levonása után, – kilenced tabella 1789–1798 évekből is, – 3. 1813–1817 évekből tabella az uradalom bevételeiről: jobbágy és zsellér censusa, – egésztelek után victualia, – robotnap, beleértve a subinquilinusok robotnapját is, – kilenced készpénz értéke, – erdő és maradványföld bevétele, – kocsma és mészárszék bevétele, – lisztelő és kallómalom censusa, – 4. tabella a jobbágyok és zsellérek számáról, valamint a telek számról, – kocsmálás és malmok bevétele, – 5. gabonaárak 1792/93 – 6. Antalocz falu oklevelébe foglalva az épületek becslése: faház kamrával, pálinkafőző és kocsma, – erdészház istállóval, hozzá kert szilvafákkal.
Kamarai birtok.
(Ung m.): Antalocz

Tartalomgazda