HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 210. - No. 002.

Dátum 1812. június 25.
Jelleg

Eredeti, német. 2 pld. kemény kötésben. 112 eredeti számozású pagina, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Szöveg

„Beschreibung” úrbéres adatokkal. Összeírás, melyet Popovich János temesi kamarai számvevő készített.
Szénerszeg:
Az 1716-ben visszahódított falut 1781-ben a Keresztúri család kapja adományul, majd ismét a kamarához kerül s az birtokolja 1806-ig, később a Gyürki család vásárolja meg, – határainak leírása, – uradalmi vendégfogadó: vendéglőszoba, vendéglős szobája, 4 vendégszoba, pince „Eimer” borra, istálló, – uradalmi szárazmalom, – provisoratus háza: 2 szoba, konyha, kamra, cselédszoba, pince, istálló 3 részre osztva, allódiális szőlők prése, – kocsiszín, – holdnyi konyhakert, – uradalmi csűr mérőnyi gabonára, – 26 fél, 59 negyed-, 32 nyolcadtelkes jobbágy, 6 zsellér, – postfundualia összesen holdban, – maradvány föld „Überland” hold, – holdnyi erdő, – művelhetetlen terület holdnyi, – terméseredmény mérőben: kétszeres, zab, kukorica, – a jobbágyság földművelésből és állattenyésztésből él, – román lakosság lélekszáma, – db. legelő állat: ökör, tinó, tehén, borjú, ló, csikó, juh, bárány, disznó, – a legelő holdnyi, – az uradalom bevétele a jobbágyságtól: census és kisebb adományok készpénzben, – robotnap és váltsága készpénzben, – pálinkafőző censusa, – tized mérőben: kétszeres, zab, kukorica, – báránytized db. és készpénz, – méhtized készpénzben, – az erdő bevétele, – szőlő holdnyi és bevétele 1783–1798 évekből, – allódiális holdnyi kaszáló, – a maradványföld árendája, – más részén mérőnyi kétszeres, zab, kukorica vetés, – a művelési költségek levonása utáni bevétel, – a provisorátus épületénél lévő kertek bevétele, – malom censusa, – mészárszék árendája, – cigány kovácsok censusa, – a vendégfogadó árendája, – számítások a kiárult bor és pálinka utáni bevételről, – a falu összes bevétele, – az összeírásba beírt mellékletek: a határ leírása, – az épületek becslése mesterségenként, – a határ leírása művelési ágak megoszlásában, – tized táblázata: 1798–1806 és 1793–1798 – pálinkafőző üst censusának, a bárány és méhtizedek táblázata a fenti évekből, – erdőbecslés, – az összeíráshoz csatolt melléklet: az összeírás becslése tételesen.
Adományozás előtti kamarai birtok.
(Temes m.): Szénerszeg

Tartalomgazda