HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 210. - No. 004.

Dátum 1818. július 18.
Jelleg

Eredeti, német. 13 pag. Fol. form. sajátkezű aláírások.

Szöveg

„Schätzung”. Becslés, melyet a kamara budai könyvelősége készített, 4 db. melléklet.
Antalocz:
47 jobbágy, 10 zsellér censusa, – egésztelek után victualia készpénzben, – a robotnap 9 éves átlaga, értéke készpénzben, hozzászámítva subinquilinus robotnapja, – úrbéres fa szolgáltatás készpénzben, – kilenced mérőben: búza, rozs, árpa, zab, kukorica, csomó kender, – értéke és szalmájának értéke készpénzben, – bárány- és méhkilenced készpénzben, – kicsiny szőlő utáni kilenced, – holdnyi erdő – le ebből a vitás terület holdban, – bevétele fából és makkoltatásból, – kert bevétele, – regáliák: kocsmálás bevétele, – 3 lisztelő és 8 kallómalom censusa, – a nettó bevétel 5 % alapon tőkésítve, – beírva: piaci ártáblázat 1789–1798, – gabonakilenced táblázata: 1809–1817, – méh- és báránytized 1809–1817, – regáliák táblázata, – mellékletei: 1. becslés kivonata – 2. makkolás bevételéről táblázat: 1809–1817, – 3. 1831. május 2. helyesbített becslés a Petroczy Mártontól a kamarának visszaadott birtokról, – 4. a becsléshez fűzött helyesbítés.
Kamarai birtok.
(Ung m.): Antalocz

Tartalomgazda