HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 210. - No. 012.

Dátum 1772. január 26.
Jelleg

Az eredeti Jugoszláviának kiadva. Mikrofilmen az OL. Filmtár 2485 sz. doboza.

Szöveg

Conscriptio et aestimatio, melyet a kamara adminisztrátora Kruspér Pál készített.
Futak uradalom:
Az uradalom történetének áttekintése: 1703-ban vették a töröktől vissza, először Nehem generális péterváradi commendans kapta, majd 1731-ben Cavriani, később Csenovics Mihály megveszi s adományt is kap rá, 1769-ben Hadik Andráshoz kerül, – általános kép az uradalomról: határai, – termékeny föld, bő legelők, szép ártéri erdők, egyetlen katolikus plébánia Futakon, – a lakosság nagyrésze görögkeleti Petrováczon evangélikus, a német telepesek katolikusok
Futak caput bonorum:
régi szerb telepesek leszármazottai: család, – jelentősek vásárai, – királyi magtárak, – uradalmi épületek, serfőző, magtár mérőre, vendégfogadó, – földjeiket elhanyagolják, helyette kereskednek, ipart űznek s a Duna másik oldalán szőlő művelnek, – Somolye területére német telepeseket hoznak s megtelepítik Neo Futakot
Futak:
1703-ban csak Futak volt lakott, ezért a szomszédos praediumokat területéhez csatolták, ezekről azonban Dragova kivételével nem adnak hetedet, – Klenovacz diverticulum területén juhászat, – Neo Platensehez csatolt terület, – Szungalo alias Szent Gal régen falu volt, temetőjének nyomai mai is látszanak, – a lakosság összeírása, rovatai: családfő neve, fiúk és nagykorú testvérek, 15 év alattiak, zsellérek, – holdnyi szántó, falc. rét, – kapás szőlő, – állataik db. ló, ökör, tehén, növendék, juh és kecske, disznó, kas méh – malom
Glossan:
contractus szerint census, robot nincs, csak az átutazó officiálisokat látják el, – heted mérőben: búza, árpa, zab, kukorica, tönköly, – méh, juh és kecske heted, – két kocsma árendája, – mészárszék árendája, – görög kereskedők censusa, – a bevétel 5 és 6 % alapon tőkésítve
Irmova praedium:
1/3 részét kaszálják, 1/3 része legelő, 1/3 heted ellenében bérbe adva, – boglya széna és készpénz értéke a kaszálóról, – db. állat legel, – az árenda készpénzben
Alpár praedium:
Petrovácz falu árendálja, – az uradalom a pusztáról boglya szénát és mérőnyi árpát és zabot kap
Az egész uradalom bevételének összegzése, becslése, számítások a donatarius által fizetendő összegre.
Futak kamarai uradalom Hadik generálisnak történő átadása.
(Bács m.): Futak – Neo Futak – Begecs – Petrovacz – Piross – Kiszács – Glossan – praediumok: Alpár – Irmova – Drágova – Bodony – Kirtha

Tartalomgazda