HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 208. - No. 002.

Dátum 1803
Jelleg

Pecséttel, aláírással, hatósági záradékkal ellátott német nyelvű példány, papírkötésben. 45 folio.

Szöveg

„Kösten Übeschläge…”
Conscriptio, amelyet a gróf Eszterházy Károllyal folytatandó csere alkalmából írtak össze az ózólyomi uradalom épületeinek szükséges javításáról. A helyén lévő őrjegy és az Index tanúsága szerint az iratok a budai kamarai pénzügyigazgatóságnak 1855-ben való átadás alkalmával nem teljes számban kerültek vissza.
Ózólyom:
Uradalmi mészárszék, tatarozásához szükséges zsindelymennyiség ácsmunka alapján becsülve, munka díja, pénzértéke. Tiszttartó lakás, két részből áll, jelenleg az asztalos lakja, ácsmunka becslés szerinti tatarozás. További tatarozásra váró házak: takácsház, üvegesház, lakatosház, bognárház, kórház, ácsmunka becslése, kertészház, kőművesmunkához szükséges nyersanyag és munkadíj, valamint ácsmunka; a kastélyhoz szükséges kőműves és ácsmunka nyersanyaga, munkadíja, bognárház, majorház tatarozásához szükséges ácsmunka.
Badin:
Mészárszék, vámház, melyben jelenleg özv. Schrötterné lakik, a felső- és alsó major, valamennyi tatarozásához szükséges nyersanyag és ácsmunka egyenként.
Hajnik:
Az uradalmi kocsma kőművesmunka szerinti tatarozás nyersanyag szükséglete és munkadíja.
Trebula:
Majorházhoz szükséges kőműves munka és nyersanyag.
Kovácsova:
Kocsmaház tatarozásához szükséges kőművesmunka együttes összege.
Thernye:
Kocsma tatarozásához szükséges nyersanyag és munkadíj részletezése.
Ribár:
A kocsma kőműves tatarozására, a kovácsház ács javítására szorul, nyersanyag, munkadíj.
Szliács:
A kirurguslakás, a fürdőház, mulató, istálló, malom kőműves tatarozásának anyaga és munkadíja.
Lieszkocz:
A kocsma tatarozásának ács, a majorház kőműves tatarozásának munkadíja és anyagszükséglete.
Muotyov:
A dubovai erdőőr és szekéri istálló tatarozásának ács tatarozása és anyaga.
Szász:
Kocsma tatarozásának ács mesterember szerinti anyaga és munkadíja.
Királyfalva:
Kastély ács, kocsma, kőműves és ácsmunka tatarozására szorul, anyaga, munkadíja.
Buts:
Kocsma, mészárszék, malom, téglaégető kemence tatarozásának ács és kőműves munkája és anyaga egyenkénti felsorolása.
Kozelnik:
Kocsma kőműves és ács mesteremberek általi tatarozása, anyaggal együtt.
Garamberzencze:
Kovácsház tatarozásának kőműves általi anyagszükséglete és munkadíja.
Dobrovárallya:
Kocsma, major, szénapajta kőműves és ácsmunka tatarozási költségei.
„Schätzung” Az épületek becslése az iménti épületek kőműves, ács, lakatos, asztalos, üveges, cserepes mesteremberek becslése nyomán adja meg azok értékét, másolatban. – „Inventarium Mobilium et Instrumentorum…” Az inventárium pedig fentiekből az egyes házak belső berendezését adja: bútorok (asztalok, székek, padok, zsámolyok, ágyak) anyaguk, állapotuk, formájuk, színük, darabszámuk, kemencék, kályhák, ajtók, kapuk; szerszámok, eszközök, tölcsérek, láncok, hordók (részben szlovák nyelven!), lakatok, zárak, fogasok és „Abschätzung de in Herrschaft Altsohl befindlichen Waldungen…” 1803. február 28. 36 pag.
Gróf Eszterházy Károly birtokai.
(Zólyom m.): Ózolyom (oppidum) – Badin – Hajnik – Trabula – Kovacsova – Thernye – Szliács – Lieszkocz – Muotyova – Szász – Királyfalva – Buts – Kozelnik – Dobrovárallya

Tartalomgazda