HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 208. - No. 004.

Dátum 1804. március 1.
Jelleg

Latin nyelvű másolati példány, 4 folio. sajátkezű aláírások piros tintával javítások.

Szöveg

„Supplementalis aestimatio”, amelyet a tótpliesoczi erdőkről dolgoztak ki az előzetesen végzett conscriptio nyomán.
Tóthpliesocz:
Területe a mérnöki felmérés szerint. Mintegy 76 holdnyi szántó és rét per alatt áll, mert a csekocziak a bozóki uradalomból is magukénak követelik, jelenleg sequestrum alatt van. – Erdők nagysága holdakban, nem mindenütt összefüggőek, bőven vannak köztük irtásföldek, melyet a helybeliek irtottak. Az első erdőrész tölgyes, néhol nyírfákkal keverten, nagysága, kitermelhető fa mennyisége, pénzértéke; a második és harmadik rész tölgyfa csemetékből és növendékfákból áll, kitermelhető fa mennyisége a vágási terv szerint, pénzértéke; a negyedik rész bükkös, nagysága, kitermelhető fa mennyisége, értéke; az ötödik nyírfákból, a hatodik erdőrész mogyorófákból áll, hozamuk, pénzértékük; a jövedelmek összegzése, melynek 10 %-át költségekre számítva a nettó jövedelem: 6800 ft. 1 Xr.
Gr. Eszterházy Károly birtoka.
(Zólyom m.): Toth Pliesocz

Tartalomgazda