HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 034.

Dátum 1797. május 28.
Jelleg

Eredeti, német, 40 pagina. XXIV. 401. másodpéldányát az Indexben jelzett 6. számú melléklettel együtt a helyén lévő őrjegy szerint 1853-ban „ad Nr. Arch. 185” tették át és onnan továbbították.

Szöveg

[Conscriptio urbariális dadatokkal, becsléssel és jövedelem kimutatással.] „Beschreibung” címmel, amelyet Miles József készített.
Jankovácz:
Határai, a szomszédos települések. Uradalmi vendégfogadó téglából, nádtetővel. Részei: vendéglős szoba, konyha, 2 extra szoba, kamra, pince 200 akó borra, lóistálló, kocsiszín, kert. Becslése kőműves, asztalos, ács, lakatos, üveges és kályhás mesterek által. – A sörfőzőház telke. – Uradalmi mészárszék téglából, nádtetővel. Részei: „Fleischkammer” és mellékszoba. – Uradalmi ház, amely az ispán lakása. – A ház részei: konyha, 2 lakószoba, cselédszoba, kamra, pince, 80 akó borra. – Szárnyasok óljai, tehénistálló, lóistálló, kocsiszín, disznóól. Holdnyi kukoricás és konyhakert. Az egész becsértéke. – Templom 1788-ban épült, iskola, faluház, kvártélyház, a falu kocsmája. Allódium, uradalmi legelő nincs. – A magyar és katolikus lakosság lélekszáma. Összesen egésztelek. Jobbágyság: 4 egész, 3 egész, 2 2/4, 2 egész, 1 2/4, 1 1/2 , egész. Jobbágyság: 1/4, 1/2 és 1/4 telke. Zsellér, alzsellér. – 2 uradalmi alkalmazott 2/4 telke szabad. Összesen 5 1/4 szabadtelek: pap, tanító, sekrestyés, stb. 3. úrbéres osztályba sorolt. Egésztelek: 38 hold szántó és 22 hold rét. Felmérése: 1781. A szántó 3 nyomásban. Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi kétszeres, árpa, zab. A 3. nyomás homokos, itt a terméseredmények is alacsonyabbak. – Kukoricaföldek: Kis Szállás puszta területén, száraz években használhatatlanok. – Hergyevicza praediumon igen gyenge kaszálók: 1 holdról 6 mázsa széna. Erdő nincs. Földművelésből és állattenyésztésből élnek. Holdnyi legelő, melynek 2/3 része használhatatlan. Ténylegesen csak hold használható. Az itt legeltetett állatok, db.: ökör, fejős és meddő tehén, borjú, ló, juh. A pap stb. állatai külön összeírva. – Kapás szőlő, a falu félévet kocsmál ezért. Empóriuma: Baja. – A jobbágyság szolgáltatásai: házcensus. Egész telek után kulinária készpénzben. Robotnap igás és gyalogos. Ebből a természetben felhasznált, a többi megváltott értéke. – Kimutatás 1783–1790. évek robotváltsága, átlagos bevétel ebből. – A ténylegesen felhasznált robot: gabonaszállítás, bortized szállítása, épületek javítása stb. Különféle célra felhasznált robotnap és készpénzértéke. – Számítások arról, hogy az uradalom hol és mennyi robotnapot tudna még felhasználni. – A hosszúfuvar készpénzértéke. Alzsellérek robotnapja. – Pálinkafőző üst censusa. Gabona-kilenced, mérő: kétszeres, árpa, zab, kukorica, értéke készpénzben. Szalma ölnyi, őszi és téli. Bor-kilenced akó, értéke készpénzben. Bárány- és méh-kilenced készpénzben. – Kisebb kilenced készpénzben. – A tized adatai hasonlóan a kilencedhez. – A tizedet az uradalom bérli a kalocsai érsekségtől. – A szőlőhegy mögötti mocsaras területről csomó nád, az ebből várható bevétel. – Az uradalmi kertek holdnyi bevétele. – Holdnyi terület szilváskertnek. 10 szárazmalom censusa. Az olajütő censusa. Mészárszék árendába, hozzá holdnyi szántó és rét. Kereskedők censusa. Az uradalmi kocsmában kocsmált bor, ser, pálinka akó és értéke készpénzben. Az uradalom kiadásai: ispán, pandúrok, a cséplőterület őrének fizetése, a kocsma inventáriuma.
Kamarai uradalmi falu, szantovai uradalom.
(Bács m.): Jánkovácz

Tartalomgazda