HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 033.

Dátum 1790. február 21.
Jelleg

Eredeti, német. 27 eredeti számozású folio. 5 db. melléklet. Részletes ismertetésük a 7., 8. és 9. regiszteres oldalakon.

Szöveg

[Conscriptio urbariális adatokkal] „Beschreibung” címmel, amelyet a birtok eladományozása előtt Joseph Hurg készített.
Jankovacz:
A falu határai. – Vendégfogadó leírása, részei. Gazdasági melléképületei, ölnyi, kert. – Részletes becslése mesterségek szerint. – Urasági serház döngölt föld, nádtető. – Részei: 2 szoba, konyha, pince, az épület igen rossz állapotban. – Uradalmi mészárszék. – Uradalmi ház részletes leírása, melléképületei, holdnyi kert. – Templom, plébániaépület, iskolaház, kvártélyház, 2 faluház. – A jobbágyok házai nádtetővel, földből épültek. – A falu lélekszáma, egésztelek. – Az összeírás számadatait az ugyanazon év június 10-én kelt újabb összeírás (lásd 5. számú melléklet) sok helyen megváltoztatta. – A jobbágyság: 4 egész, 3 egész, 2 2/4, 2 egész, 1 2/4, 1 1/4, 1, 1/4, 2/4, 1/4 telken. Zsellér, alzsellér. Összesen, parasztház. – Kasznár, tanító és a cséplőszérű őre nem saját házában lakik. – A határt 1781-ben mérték fel, egésztelek adatai. – A jobbágytelkeken kívüli telkek: pap 1, tanító, egyházfi (Kirchhenvater) „Komitats Überreiter” 2/4 telkeken. – A falunál 5 1/4 telek. A szántók 3 nyomásban. Terméseredmények: 1 mér után, mérőnyi: kétszeres, árpa, zab, a 3. nyomás, amely a legelővel határos, homokos, itt alacsonyabb terméseredmények. – Kiss Szallas praediumon kukoricaföldek: homokosak, a kukorica szárazság idején kiég. – Hergyevicza praediumon rétek, igen gyengék. Legelők holdnyi, de ennek 2/3 része használhatatlan. – A kaszálható holdnyi legelőn: db.: állat legelők, ökör, tehén, meddő tehén, borjú, ló, juh. – A pap stb. állatai külön összeírva. – Összesen db. legelő állat, holdnyi szőlő. – A jobbágyság közepes vagyoni helyzetben. Bevételi forrásuk: gabona, gyapjú és állateladás. – A jobbágyság szolgáltatásai: census, egésztelek utáni viktuália készpénzben, számítások a robotról: A jobbágyság, zsellérek és alzsellérek robotnapja. Ebből felhasználnak termény- és borszállításra, épületek javítására robotnapot. A megmaradt megváltása 1778., 1779., 1780. években contractus alapján á = 5 xr. Később a nem teljesített robotot nem váltják meg. – Javaslatok a robot felhasználására, kisebb kilenced készpénzben. – Pálinkafőző üst censusa (átlag). 9 szárazmalom censusa. Olajütő censusa. – Kilenced mérőben: kétszeres, árpa, zab, kukorica, értéke készpénzben. – Bárány-kilenced 10 éves átlaga: db. és értéke. Méh-kilenced, db. és értéke. Bor-kilenced „Eimer” és értéke. – A tized adatai hasonlóan a kilencedhez. A kilenced-szalma értéke. – Holdnyi terület, amelyre szilvafát akarnak telepíteni. – Mocsaras területről csomó nád. Mészárszék árendája, 10 éves átlag számítva. – A mészárszékhez tartozó telek árendája. Kereskedő censusa. – A vendégfogadó bevétele: részletezve az eladott bor, ser, pálinka értéke. Ispán, pandúrok, a cséplőszérű őrének conventiója. – Vendégfogadó inventáriuma.
Melléklet: 1) 1772. július 15. Executionales benigni Urbarii. – 5 oldal latin, hitelesítés nélküli másolat. – Hergyevicza praedium földjei után heted jár. – Erdő és nádas nem lévén, nem teljesítik az ez utáni szolgáltatásokat sem. – Jegyző, tanító, stb. állatai felsorolva. Ezek a közös legelőre járhatnak. – Kocsmálnak Szent Mihálytól Szent Györgyig. – Szántanak 4 ökörrel, más munkát kettővel végzik. – A felmért jobbágyföldek cserélését stb. megtiltják. – Kaszálás és aratás idején a robot kétszeres. – A falunál lévő holdnyi szántó és falc. Rét. – 2) A homokos és vizes jobbágyföldek összeírása: a tulajdonos neve, földjének nagysága holdban.. – „Agrorum partim arenosorum partim aepis occupactorum…” 15 oldal, latin, hiteles másolat. 1785. április 18. mind az eredeti, mind a másolat dátuma. – 3) A vendégfogadó, mészárszék és ispánház becslése. – 5 oldal német, eredeti, 1790. április 13. Jankovacz. – 4) az uradalom bevételének táblázata: 1779–1789. évek adatai és ezekből átlagot számolnak: tized, kilenced, regáliák, a vendégfogadó bevételének adatai. – 2 oldalnyi táblázatos kimutatás, német feliratokkal, hiteles eredeti, Jankovacz, 1790. február 21. – 5) Pótlások és helyesbítések az eredeti 1790. február 21-én kelt összeíráshoz. – Paragrafus és pontszámozás szerint újra végigvizsgálják az összeírt adatokat. – 29 oldal, német, eredeti. Jankovacz, 1790. június 10-i dátummal.
Kamarai uradalmi falu, szantovai uradalom.
(Bács m.): Jankovacz

Tartalomgazda