HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 035.

Dátum 1797. augusztus 28.
Jelleg

Eredeti helyén utalás: 1853-ban Rupp levéltáros kiadta, tartalmáról lásd az UC Elenchus XXIV. kötet. 401. oldal. A helyén lévő őrjegy szerint „ad Nr. Arch. 185” helyezték át.

Szöveg

”Aestimatio” Eredetijét a budai kamarai adminisztráció készítette. Mellékletei nem voltak.
Kamarai birtok, szantovai uradalom.
(Bács m.): Jankovacz

Tartalomgazda