HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 026.

Dátum 1797. július 7.
Jelleg

Eredeti, német. 3 folio – számadatait utólag piros tintával javították.

Szöveg

[Becslés] „Schätzung”, 1797. június 15-én kelt Rechnungsausweiss s 1795. október 9-én a jobbágysággal kötött contractus alapján készült a budai kamarai adminisztráció számvevőségén.
Bököny:
(Lásd az UC 197 : 25) 1776. és 1790-es adatait, a jobbágyság akkori szolgáltatásairól.) 2 zsellérház + intravillanum, árendája. 381 6/8 holdnyi „Überland” 4 nyomásban. 191 6/8 holdnyi legelő kb. fele a földnek, használatáért census. Holdnyi rét és árendája. Az ispán és erdőőr által használt terület részletezve. Holdnyi tölgyerdő, ebből bevétel nincs. Vendégfogadós által használt terület. A vendégfogadó árendája 1791–1794. években. 1794-ben contractus alapján a bérlő saját költségén 4 szobát, istállót, pálinkafőző házat, szárazmalmot és molnárházat épít, mindezért árendája 4 éven át. 4 év elteltével az uradalom megtéríti az épületek becsértékét. – Az uradalom bruttó bevételéből levonva 10 % rezsiköltség. – A tiszta bevétel 5 % alapon tőkésítve. – 1776-ban 37 negyedtelek, 1790-ben 38 negyedes sessió, 1797-ben 36 félsessió (!?) ezek után á 1 Ft a „Hauszins” és á 27 Xr megváltás a konyhaszolgáltatásért. 936 (á 20 Xr) igásrobotért, 312 Ft. Készpénzzel váltják meg a szerződés szerint a többi kötelező szolgáltatásaikat is.
Mellékletek: 1) Jelentés, mellyel a becslést felterjesztik. – 10 fraktur – oldal, német, eredeti, 1797. július 7. – 2) Deductio Sexannalium proventuum 2 pl. 1786., 1787., 1791., 1792., 1793., 1796. évek adatai. Utalás a falu 1773-ban történt megtelepítésére. – 6 oldal latin, eredeti, 1797. június 15. – 3) A kocsma árendáslevele: 1792–1793. – 4 oldal magyar másolat. – 4) A másik: 1794. november 1. – 3 oldal latin, másolat.
(Pótlás az alattvalók szolgáltatásairól): Az itt közölt adatok részben eltérnek az UC 197 : 25-ben található összeírás adataitól. – A korábbi összeírásokra való hivatkozások negyedes telkekről szólnak: 1776-ban 37, 1790-ben 38 negyedes telket említenek, s ez az 1797-es összeírás és becslés szerint már 36 félsessió, a szolgáltatásokat is félsessiók után számolja. Pl. Urbarialgespänst (= gespinst) fonásszolgáltatás megváltása félsessiónként 36 Xr. – Termény-kilencedek megváltása félsessiónként 2 Ft. – A hosszúfuvart két félsessió együtt váltja meg 1 Ft-tal. – Viszont a tűzifaszolgáltatás megváltása személyre szóló „von jedem Bauer” 30 Xr. „Hauszins” házanként 1 Ft, a konyhaszolgáltatások megváltása félsessiónként 27 Xr. – Az igásrobotokat szám szerint 936-ot a 20 Xr-ral váltják meg.. – „Die ganze Urbarielgebühr beträgt also 497 Fl”.
A tokaji kamarai uradalom tartozéka.
(Szabolcs m.): Bököny

Tartalomgazda