HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 027.

Dátum 1790. december 30.
Jelleg

Eredeti, német, 3 folio. 4. melléklet, részletes jegyzék a 4. és 5. regiszteres oldalon.

Szöveg

Beschreibung, amelyet Jacob Maresia kamarai összeíró készített és Kassán foglalt írásba a fenti dátummal.
Büd:
5/6 részében kamarai, 1/6 része Talloczy családé. Határai részletezve. Vendégfogadó: részei: 4 szoba, 1 kamra, 1 konyha, pince, kocsiszín fából. Becslése mesterségenként részletezve. – Jobbágyság: 1/4; 1/2 és 1/4 telken 5 háromnegyedes, 52 feles és 39 negyedes 28 hold szántó, 12 bacsányi rét. 26 zsellér és 2 alzsellér. Egésztelek: hold szántó és falc. rét. – 1. úrbéres osztályba sorolt, erdő nincs, a fát vásárolják. A legelő az uradalommal közös, elegendő. A szőlőből nincs jelentősebb haszon. – Az áradás károkat okoz, a jobbágyság szolgáltatásai: contractus alapján: készpénzben váltják meg. – Census, robot, extrasessionális földek censusa, kulinária, tized, mészárszék árendája, ebből le 1/6 rész, mely a Talloczy családot illeti. Az uradalom által fenntartott robotnap értéke készpénzben. A nádvágásért, halászatért 500 szüretelőt adnak az uradalomnak. (Az 1785-ös Contractus a nádvágást külön szolgáltatásként említi.) Az uradalom bevétele a nádvágásból. 1 egésztelek a tarcali ispánnáll, a vendégfogadó árendája. – A kiadás tételei, tiszta bevétel.
Mellékletek: 1–3) A vendégfogadó becslése: 1) kőműves, 2) ács, 3) asztalos becslés. – 1–1 oldal, német, másolatban. 4) Úrbéres contractus 1785. január 6. a) Házcensus ház után készpénzben. b) Robotnap egésztelek után, zsellérek robotja, robotnap in natura fenntartva az uradalomnak, a többit megváltják. c) A viktuália és a dézsma váltsága minden egészhelytől 4 Fl. d) Hosszúfuvar minden egészhelytől 1. e) Halászatért és csikászásért 500 szüretelő. f) Az uraságnak 2000 kéve nádat kötelesek behordani. g) Holdnyi extrasessionális terület használatáért árenda. Leszámítják 1/3 részét ugara és számításba veszik a Tisza áradásait. h) Szőlődézsma váltsága, együtt összesen 24 fol. i) Mészárszék árendája, 6 fol. – 3 oldal magyar, hiteles másolat – 121 ház után 1 fol. – 39 1/2 egész urbariális házhelyek után igás és 26 zsellér után gyalogrobotot számolnak. – 1594 hold, holdanként 18 Xr. – A felsorolt szolgáltatások készpénzértéke 1207 fol 16 Xr., ebből 1/6 a Palocsay-családé, így a kamarauradalom a „Dominum Cassájában fizetendő 1006 Rhénes forintok 03 5/6 Xr.”
A tokaji kamarai uradalom tartozéka.
(Szabolcs m.): Büd

Tartalomgazda