HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 025.

Dátum 1790. december 30.
Jelleg

Eredeti, német, 2 folio. 2 példány. 4 db. melléklet, mindegyik 2 példányban.

Szöveg

[Conscriptio urbariális adatokkal] „Beschreibung” címmel, melyet Kassán datált Jacob Maresia kamarai összeíró.
Bököny:
A possessió 1/4 része fiscalis, conpossessorai: Aspermont és Mesko családok. Határai, szomszédos possessiók, Vendégfogadó: téglából, nádtetővel. Részei: 2 szoba, konyha, kamra, pince. Becslése kőműves, asztalos, lakatos, üveges mesterek átlal. Mellette kocsiszín, istálló és cséplászín. – 38 negyedes jobbágytelek! [az UC 197 : 26-ban lévő Becslés szerint 1797-ben már 36 félsessió van a helységben]. Egésztelek: 28 hold szántó 1200 négyszögöllel számítva a holdat, és 12 kaszásnyi rét. A legelő elegendő. – A jobbágyság szolgáltatásai. Contractus szerinti árenda, mellyel szolgáltatásaikat megváltják, hosszúfuvar készpénzértéke. 1299 holdnyi erdő, amely csak 40 év múlva vágható, mivel igen fiatal, nincs belőle bevétel. A vendégfogadó árendája.
Mellékletek: 1) „Ausmass” (felmérés) a vendégfogadó részletes leírása. – 2 oldal német, egy eredeti egy másolat. Tokaj. 1790. december 19., 2 példány. – 1776. október 29. a jobbágyság contractusa szolgáltatásairól, 2 példányban. 2). a) Minden jobbágy 4 Ft robotváltságot fizet. b) A dézsma váltsága 1 Ft. – A szerződés 37 negyedes telekkel számol. c) Házcensus 1 Ft. d) 2 1/2 hosszúfuvart az uraság kívánságára in natura kell megadniok. e) Szüretre minden gazda 2 napra ad cselédet az úr szlejébe. f) Szent György és Szent Mihály napra 2 terminusra fizetnek. 3) A kocsma kontractusa 2 példányban, 1786. október 31. – 2 oldal magyar, másolat, hitelesítés nélkül. 4) A kocsma épületének becslése, dátum és hitelesítés nélkül, 2 példány. – 1 oldal német, hitelesítés nélküli másolat.
A tokaji kamarai uradalom tartozéka.
(Szabolcs m.): Bököny

Tartalomgazda