HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 024.

Dátum 1791. március 14.
Jelleg

Német, hitelesítés nélküli másolat 1797-ből. 4 oldal.

Szöveg

[Conscriptio] „Beschreibung” címmel, amelyet ex corpore Conscriptionis Possessionum Püspökladány et Torda másoltak ki, a pag. 99 bis incl. 104. Az eredeti összeírás dátuma az 1791. március 14., a másolat valószínűleg 1797-ben készült, mint a mellékletek 5 db. melléklet.
Saáp:
2 puszta belsőség, extravillanum, mérőnyi szántó 2 nyomásban, terméseredmény 1 mérő mag után négyszeres, termés: mérőnyi őszi búza. Le a mag és a művelési költségek értéke – tiszta bevétel. Kaszáló név szerint. Kocsinyi széna. Bevétele készpénzben. Szalma készpénzértéke.
Melléklet: 3 db. bevételkimutatás: 2 német, egy latin, összesen 6 oldal eredeti, 1797-ből. 1786., 1787., 1791. 1792. 1793. és 1796. évekből – 6 év. – 2 db. jelentés a kamarához, egyik a nagyváradi kamarauradalom prefektusának 1797. április 27-én kelt felterjesztése, a másik Jablonczay János Péter Districtus oppidorum Hajdonicalium Primarius Capitaneus” birtokigénylése az összeírt portióra vonatkozóan. Praesentálva: 1790. november 20.
Fiscális portio, amely 1760-ban Budaházy Gábor magvaszakadtával szállt a kamarára és a püspökladányii uradalomhoz csatoltak.
(Szabolcs m.): Saap

Tartalomgazda