HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 015.

Dátum 1801. július 8.
Jelleg

Eredeti, német. 11 folio. + 4 db. melléklet.

Szöveg

[Conscriptio urbariális adatokkal] „Hystorische-Beschreibung” címmel, melyet 1092/801. január 21. intimatum alapján kamarai conscriptor késztett.
Gaad:
Határai, szomszédos teleülések. 1774-ben 1. osztályba sorolt, de a kamarai adminisztráció 1798-ban 2. osztályba sorolta át. Allódiális gazdálkodás nincs. Holdnyi allódiális terület 4. osztályba sorolva. – Holdnyi erdő 60, 30 és 15 éves faállomány. Holdnyi erdei kaszáló. Kocsma és mészárszék árendája. Vízi és szárazmalom censusa, pálinkafőzés censusa. – A jobbágyság: kétszeres, zab, árpa és kukorica termelése házi használatra kendert is. Empóriuma: Csákova, [Csakóvár, Temes megye] a piaci árak. – Jobbágyság: egész-, fél-, negyedtelken, 22 egész-, 29 fél-, 19 negyedtelkes. Egy egész telekhez 24 hold szántó, 6 hold kaszáló, 3 hold legelő, 1 hold beltelek tartozik. 26 zsellér. – 1774-es felmérés: 3 szántó és 1 kaszáló dűlő. – Az egyes telekkategóriák telki állománya holdban, művelési ágak megoszlásában. – Az összes belsőség és postfunduália holdban + bonificatio hold. – A malmok területe hold. Kertek holdban. Terméseredmény mérőben: kétszeres, árpa, zab, kukorica, allódiális terület: holdnyi legelő, mely a constitutív feleslege. „Überland” holdnyi. „Titulo precarii” hold. Bonificatiora fordított hold. Utak, víz, stb. holdban. Malomterület holdnyi. Összesen az allódiális terület hodlban. Az „Überland”-ért árenda. Szabad terület holdnyi. – A jobbágyság állatai db.: ló, csikó, ökör, tehén, növendék, juh, disznó. – Ezeknek a holdnyi constitutiv legelő nem elég, még holdnyire lenne szükség. – A felmérés után bonificatio címén átadott holdnyi legelő, így összesen holdnyi. – A jobbágyság szolgáltatásai: census és viktuália készpénzben. Robotnap telekkategóriánként és értéke összesítve. – A kertek utáni census. Bárány- és méhtized készpénzben. Az erdő bevétele készpénzben. – Az allódiális föld bevétele készpénzben.
Mellékletek: 1) Allódiális terület classificatiója. 10 oldal, eredeti, német, Kelt 1801. július 4-én, Csakova [Csákóvár, Temes megye.] 2) A lakosság név szerinti összeírása, gyermekek száma. Állataik, db.: ló, csikó, ökör, tehén, növendék, juh, disznó. – 4 oldal német nyelvű rubrikás kimutatás, eredeti. Gád, 1801. június 24. 3) Az úrbéres bevétel táblázata. – 1 oldal német, rubrikás kimutatás, eredeti, Csakova, 1801. július 4. 4) Erdőbecslés: hold és bevétele, 2 példány. – 5 + 1 oldal, német, eredeti. 1801. június 24. és július 6. Csakova. Gaád. 5) Erdei kaszáló osztályozása. – 6 oldal, német eredeti, Csakova, 1801. július 5.
Kamarai uradalmi falu.
(Csákovári kerület, Torontál m.): Gaád

Tartalomgazda