HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 011 / b.

Dátum 1804. június 4.
Jelleg

Eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét német nyelvű 1 pag.

Szöveg

(1. sz. Melléklet)
(Kimutatás a földesúri készpénz, jövedelmekről.)
„Aufsatz” A temesvári kamarai adminisztrációból a Krassó megyei Priszaka helység különböző földesúri jövedelmeiről, úgymint a telekadó, a kisebb adók megváltása, robotmegváltás, saját kertjeik adója és dézsma címén fizetett összegekről, mely összegeket a helység lakosai 9 év alatt fenti címeken szolgáltatták be a kamarának, mint földesúrnak, – az évi átlag feltüntetésével.
Kimutatás. – A kimutatás táblázatos, alábbi rovatokkal: adózás időszaka: (1793–1801) – A helység melyik adóosztályba tartozik? III. – A helység telekviszonyai: egésztelkesek, féltelkesek, negyedtelkesek, nyolcadtelkesek, saját gyümölcsös és konyhakertjeik (Industriallien) nagysága összesen, holdban, zsellérek (házas-), házatlan zsellérek (1793–1796 között). Fentiekben részletezett különböző adók címén tehát fizetendő évente. (1801. évi adatok beírva) – Az előző rovatban megadott adóösszegből levonandó évről évre az üresen maradt jobbágy- és zsellértelkek fejében. Fenti összege levonása után fennmaradt adóösszeg évről-évre megadva. Tehát a ténylegesen megfizetett és így mint tényleges haszon számontartható adóösszeg évről-évre. (Előző rovattal azonos összegek.) – Adórovatok egyenként összesítve. – Fenti összeghez hozzáadandó az 1792. év végén fennmaradt hátralék (üres). – Végösszeg változatlan. Ehhez az összeghez hozzátéve az 1801. október végén fennmaradt hátralékot. Együttes összeg megadva. Ebből a végösszegből a 9 évre elosztott évi átlagjövedelem megadva.
Dátum, aláírások, (temesvári kamarai számvevőség), papírpecsét.
A helység a lugosi kamarai járadékhivatalhoz tartozik.
(Krassó m.): Priszaka possessio.

Tartalomgazda