HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 011 / c.

Dátum 1804. június 4.
Jelleg

Eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét német nyelvű 1 pag.

Szöveg

(2. sz. Melléklet)
(Kimutatás a robotszolgáltatásokból: Kivonat „Auszug” A temesvári kamara számvevőségtől a Krassó megyei Priszaka helység lakosai által 9 év alatt teljesíteni rendelt robotszolgáltatásokról, s azokról, melyeket a számadások szerint különböző uradalmi szolgáltatásokon keresztül ténylegesen teljesítették is, végül, mi volt ennek a robotszolgálatnak (napi 10 krajcárral értékelve) a kamara számáva a forintértéke.
A kivonat táblázatos, alábbi rovatokkal: adózás időszaka (1793–1801) – Robotnapok száma összesen az ürestelkek (l. No 1. sz. melléklet, UC 197 : 11 (b)) miatt levonandó robotnapok száma évről-évre megadva. Fenti levonás után fennmaradt robotnapok száma évről-évre. A priszakai lakosok által ténylegesen teljesítette robotnapok száma évről-évre. (Mindig néhány nappal több, mint a ténylegesen kirótt napok száma.) Teljesített robotnapok forintértéke évről-évre megadva. – Rovatok egyenkénti összesítése. – A ténylegesen teljesített robotnapok számából és ezek forintértékéből levonandó az 1801. október végén fennálló „Supererogat”. A maradék, mint tényleges teljesítés, valamint az ebből számított, 9 évre elosztott évi átlag (napokban és forintértékben).
Dátum, aláírások, papírpecsét.
A helység a lugosi kamarai járadékhivatalhoz tartozik.
(Krassó m.): Priszaka possessio

Tartalomgazda