HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 011 / a.

Dátum 1804. június 4.
Jelleg

Főirat: eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét német nyelvű 5 pag. (Mellékletek.)

Szöveg

Jövedelem-kimutatás, melyet a temesvári kamarai számvevőség készített.
Priszaka, Krassó megyei kamarai jószág különböző jövedelmeiről. A helység a lugosi kamarai adóhivatalhoz tartozik, s mint egyedül császári fegyverekkel visszahódított terület, csak a kamara rendelkezik vele, mely a 3. adóosztályba sorolta. Milyen jövedelmek származtak innen az uradalmi számadás szerint, ezek évi átlaga 9 évi jövedelem alapján kimutatva, alábbiak szerint. Az irat jobboldalán két rovatban az évi átlagjövedelem egyenként – összesen.
Priszaka:
Urbáriális szolgáltatások: a helység lakói (akik vlachok, nem egyesült görögvallásúak) 1801-ben ténylegesen alábbi telekmegoszásban találtattak: egésztelkesek, féltelkesek, negyedtelkesek összesen, nyolcadtelkesek összesen, zsellérek összesen, lakosok összesen, akik telekadó, (Urbarial Schuldigkeit als sessional Gulden), robotmegváltás, az úgynevezett „kisebb adók” megváltása, valamint az általuk birtokolt, 121 hold kiterjedésű gyümölcsös- és konyhakertek után, úgynevezett „Industrial-Steuer” címén fizetendő adó fejében (holdanként 33 krajcárral számítva) az 1. sz. kimutatás (UC 197 : 11 (b)) szerint a 9 évi jövedelmek alapján számított átlagban évi 290 forintot fizetnek összesen. – Robotszolgáltatás természetben: a 2. sz. kivonat (UC 197 : 11 (c)) szerint fenti lakosok különböző uradalmi szolgálatokra évi átlagban 1962 napot tartoznak gyalogrobotban teljesíteni, mely a kamarai viszonylatban á 10 krajcárral számítandó. – Különböző földesúri dézsmák (jövedelmek természetben és pénzben): tekintettel arra, hogy a helybeli lakosok itt semmi más gabonát, csak kukoricát termesztenek, a 3. sz. kivonat szerinti (UC 197 : 11 (d)) 9 évi jövedelem alapján számított évi átlagjövedelem kukoricából mérőben, kenderből kötegben megadva; mivel pedig ez a dézsmamennyiség csak a lugosi piacon kerülhet eladásra, értékük évről-évre mindig az augusztusi piaci áraknak megfelelően kerül megállapításra. Kukoricadézsma értéke forintban összesen. Kenderdézsma értéke forintban összesen. – Átlagos évi dézsmajövedelem értéke összesen. A lakosok terményeikkel kénytelenek minden esetben az 1 1/2 postaállomásnyi távolságra lévő lugosi piacra fuvarozni, mely a fel- és lerakodással, oda- és visszaúttal 1 1/2 napot vesz igénybe. 10 mérő kukoricára rakományonként 1 1/2 napos robotbárcát számítva, 30 krajcár illeti meg őket, azaz mérőnként 3 krajcár, melyet a dézsmamennyiséggel megszorozva megkapjuk a fuvarköltség fejében részükre visszatérítendő összeget. (Megjegyzés: összege kivetve és levonva, azonban piros tintával áthúzva és figyelmen kívül hagyva azzal a megjegyzéssel, hogy kezelési utasítás értelmében marad az eredeti összeg.) (Oldalösszesítés) – A 4. sz. kivonat szerint (UC 197 : 11 (e)) az itteni lakosok tartoznak még évi átlagban bordézsma fejében (üres), báránydézsma fejében (forintértékben), méhtized fejében (forintértékben). – Dézsmajövedelem összesen, forintértékben. – Úgynevezett királyi haszonvételekből: az 5. sz. irat (UC 197 : 11 (f)) 9 év alatt alábbiakból folytak be a kamarához állandó évi összegek: évi átlagösszeg megadva – kocsma árendájából – mészárszék árendájából – halászati jog árendájából – rakia (pálinka) főzők taxájából – malomcensusból (javított összeggel) – kereskedelmi (kereskedői) adóból – ipari adóból – fenti jövedelmek összesen (javított végösszeg). – Az allódiális földek árendájából: ilyenfajta földterületek a helység határában különböző minőségben találhatók, együttesen 255 hold nagyságban, mely területeket a 6. sz. kivonat (UC 197 : 11 (g)) szerint az uradalom árenda formájában hasznosította. Ennek a jövedelemnek átlagos évi összege a hivatkozott kivonat alapján megadva. A megosztás (telek-) alapján találtattak még a helység területén különböző szabad területén különböző szabad földterületek: a helybeli pap számára kiszabva (holdban), a templomhoz (holdban), az iskolához (holdban), a temetőhöz (holdban), továbbá vannak még bizonyos rosszminőségű, homokos, sziklás, terméketlen földdarabok, határokra, utakra, vízmosásokra, mezsgyékre eső területek, nagyságuk összesen, holdban megadva. – Fentiekkel együtt szabad földterületek összesen. Ezen területek részben mint „Fundus instructus”-ok, részben pedig, (mivel a szükség azt kívánja, hogy az utak szabadon és a határok megműveletlenül maradjanak, így a kamara ezek után semmiféle adót nem vethetett ki, (tehát adómentesek lévén, becslés szempontjából semmiféle értéket nem jelentenek. – Évi jövedelelmezőség összege mindösszesen: ft. 762,20 1/2 (javított) – Kiadások: tekintettel arra, hogy a helybeli, nem egyesült görögvallású lelkész a kamarától a hivatalához tartozó szabad paptelkén kívül semmi egyéb juttatásban nem részesül, így ezen a címen a kamarának kiadása nincs. – Az ugyancsak nem egyesült görögvallású iskolamester Priszakán évi fizetés címén a kamarától jelenleg 25 forintot kap, azonban ennek kifizetését csak addig engedélyezték, amíg a helység közösségének életkörülményei meg nem javulnak, amikor is az Aerarium a fizetés folyósítását megtagadja, s azt a közösség vállalja magára. Ilyen körülmények között kiadásba ezt a tételt sem kell venni. – Kiadások épületjavításokra: mivel a Priszaka helységben sem kincstári vendégfogadó, sem egyéb gazdasági jellegű épületek nincsenek, így az ezekkel kapcsolatos karbantartási vagy helyreállítási költségek rovatába sem lehet semmit írni. – Kiadások összesen: üres – Fentiek szerint Priszaka helység átlagos évi jövedelmeinek végösszege: ft. 762,210 1/2 javítva.
Dátum, aláírások, papírpecsét.
A helység a lugosi kamarai járadékhivatalhoz tartozik.
(Krassó m.): Priszaka possessio

Tartalomgazda