HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 005 / b.

Dátum 1818. november 11.
Jelleg

Másolati példány, 1824-ből való hitelesítő záradékkal, 4 folio. Hitelesítve 1824. június 1.

Szöveg

”Schätzung”, amelyet az ungvári kamarai uradalomhoz tartozó Salamon helységről készítettek.
Salamon:
Úrbéri census összege, jobbágyok, házas zsellérek száma. – Kulináriákra telkenként 51 krajcárt fizetnek, telkek jelenlegi száma, együttes összege. – Robot szabályozása, robotnapok száma jobbágyoknál, zselléreknél, értéke. – Konyhára telkenként szállítandó fa értéke. – Hosszúfuvar értéke. – Fonással nem tartoznak a lakosok, pálinkafőző üstjeik nincsenek. – Kilencedet évek óta pénzen váltották meg, összege. – Uradalmi földek, egy maradványföldön kívül – 6/8 holdnyi – nincsenek, eddig ingyen használták a lakosok, most censust fizetnek utána, összege. – Rétek, nagyságuk holdakban, ezt is eddig ingyen használhatta a község, most fizetnek érte, összege. – Irtásföldek, nagyságuk, utánuk fizetett összeg. – Kertek, nagyságuk, értük fizetett census. – Erdők névvel, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Királyi beneficiumok, halászat, bérbe van adva Györöcske és Záhony halászatával együtt, jövedelmének a helységre eső hányada. – Uradalmi száraz malom, újonnan épült, várható jövedelme. – Kocsma árendájának összege. – Jövedelmek végösszege: 1654 Ft 48 Xr. – Ennek 10 %-át kezelési költségekre levonva, a nettó összeget 5 % hozammal tőkésítve, értéke: 29695 Ft 17 Xr.
Kamarai birtok.
(Ung m.): Salamon

Tartalomgazda