HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 005 / a.

Dátum 1818. június 12.
Jelleg

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott példány, 12 pagina.

Szöveg

”Conscriptio”, úrbéres adatokkal, amelyet az Udvari Kamara rendeletére készítettek.
Salamon: – Az ungvári kamarai birtokhoz tartozik, a Tisza mellett síkságon terül el, a szintén kamarai birtokkal, Záhonnyal szemben; határai, Ungvártól negyedórányi távolságra fekszik. – Szomszédos helységek, azok birtokosai. – A szomszédos helységekkel többnyire természetes határa van, határvillongások nincsenek. – Uradalmi épületek együttes értéke (nem részletezi, csak hivatkozik a – nem csatolt – mellékletre). – A földek elég termékenyek, a Latorca és Tisza gyakran kiáradnak, és a termést elviszik. – Első osztályú helységként sorolták be. – Egy egész telekhez 20 hold szántó és 12 kaszásnyi rét, valamint egy holdnyi belsőség tartozik. – Jelenleg 16 6/8 telek van, csak a prédikátor telke mentes közülük a szolgáltatások alól, a megmaradó 9 6/8 telket 16 jobbágy műveli. – Rajtuk kívül van még 16 házas és 4 házatlan zsellér. – Valamennyien reformátusok, téglából épült oratóriumuk, fából épült lelkészlakuk és iskolamester-ház van, a község építette és tartja karban. – Sem saját erdejük, sem elkülönített legelőjük nincsen, ennek együttes nagysága holdakban. – Legeltetésük és fajzásuk egyébként szabad az uradalmi erdőkben. – Az urbárium alapján a következő szolgáltatásokat és fizetéseket teljesítik az uradalomnak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő házcensus, összege; telkenként 51 krajcárt fizetnek kulináriákra, együttes összege; robot szabályozása, robotnapok száma jobbágyoknál, zselléreknél, értéke. Úrbéri fa szállítása telkenként, értéke. Hosszú fuvar értéke. Ezen kívül van még rendkívüli robot is, minden jobbágy 3 napi vadászattal tartozik, értéke. A szolgáltatások együttes értéke. – A fonást a tavalyi évig a gabona kilenceddel együtt megváltották, idén azonban természetben teljesítik, az uradalom egyéb helységeihez hasonlóan minden jobbágy 3 kévét ad, értéke. – Gabona kilencedet megváltják, értéke pénzben. – Méh kilenced jövedelme 6 évi átlag alapján. – A tized az egri káptalant illeti, az uradalom ebből semmit sem kap. – Tölgyes erdők. – Az uradalmi szántók egy darab remanentiális földön kívül nincsenek, mindössze 6/8 holdnyi, az úrbéri felmérés alkalmával a községhez csatolták, tavalyi évben az uradalom részére benne elvetett rozs, jövedelme szalmájával együtt. – Uradalmi rétek, eddig a szántóhoz hasonlóan ingyen használta a község, tavaly óta az uradalom visszavonásáig a kocsma árendálója használhatja, censusa. – Öt holdnyi irtásföld, eddig nem szolgáltattak utána, most a rétekhez hasonlóan 1 ft. 20 krajcárt fizetnek érte holdanként. – Kert, nagysága, jövedelme. – A királyi beneficiumok, kocsma, pálinkafőzés, húsmérés bérbe vannak adva, szerződés szerinti összege. – Halászat Záhony és Györtske helységekével együtt bérbe van adva, az összeg harmadrészét számítja ide. – Száraz malom, most építették, tölgyfából, tölgygerendákból épült, jó állapotban van, ez év július elsején árverésen bérbe adható lesz, a záhonyi malomhoz hasonlóan, melynél a helység nem kisebb, állapította meg az uradalom censusát, összege. – Mellékletekben az erdészház becslése kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges munka és nyersanyag becslése. Deductiók.
Kamarai birtok, Ung megye: Salamon

Tartalomgazda