HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 006 / a.

Dátum 1818. június 6.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti példány, 36 pagina.

Szöveg

”Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a Modeni kamarai uradalomhoz tartozó Vadász helységről készítettek.
Vadász:
Arad megyében fekszik, síkságon terül el, a Leveles folyó kétfelé osztja a falut. – Határai, kiterjedése, szomszédos falvak, határjárása. – Határvillongások nincsenek. – Jövedelmet hajtó épületei nincsenek az uradalomnak a helységben, egy jelentéktelen, fából épített, szalmával fedett, nagyon régi mészárszéken kívül, a csatolt melléklet szerinti értéke. – Marha vagy juhtartása nincsen a helységben az uradalomnak. – Táblázatban közli a telkek, házak, jobbágyok, zsellérek számát, valamint szolgáltatásaikat, robotnapjaikat. – Összesen 107 jobbágy lakik a 36 1/8 telken, a telkek 1/8–7/8 nagyságúak, részletezésük, a bíró telke mentes a szolgáltatások alól. – Puszta zselléri házak. – A lakott házak közül mentesek a házcensus alól a pópa, görög-keleti tanító, református prédikátor, református iskola, egyúttal tanítólakás, községháza, mely egyúttal a jegyző lakása is. – Régebben a vármegyének is volt itt háza, tavaly azonban lebontották, csak a hely maradt meg. – Házcensus összege, ezt a pusztán álló zsellérházakra is kivetik, mert remélni lehet, hogy betelepülnek. – Van 11 házatlan zsellér is, lehet, hogy a katonai év végére kevesebb, vagy egyáltalán nem lesz. – A lakosok részben görög-keleti vallású oláhok, részben református magyarok, ezeknek 140 házuk van, előbbieknek csak 78. – A lakosokat a kiadott urbárium szerint kezelik. – A telki állományú földeken kívül 12 1/4 holdnyi szántót és 54 kaszásnyi rétet használnak a zsellérek, ezek után azonban nem adnak az uradalomnak kilencedet és tizedet. – Az 1782-es mérnöki felmérés adatai a földállományról, lakások számáról, ekkor térkép is készült. – A helységet 2. osztályba sorolták: egy egész telek 28 hold szántóból, 12 hold rétből és 1 holdnyi belsőségből áll, 100 négyszögöllel számítva. – A konstitutívumnak nagy része a Leveles folyó mentén fekszik, a rétek ellenben túlnyomórészt a Körös mellett, mindkettő, ha a folyó kilép medréből, árvíznek ki van téve. – Ha nincs áradás, a bíró és esküdtek vallomása szerint 1 mérő kétszeres 4–5, zab 5–6 mérőt terem. – Búzát, árpát, rozsot a lakosok nem vetnek, kukoricát szoktak vetni, 4/8 mérő egy darab földön kettőt ad. – A talaj salétromos, ha a lakosoknak saját szükségletükön felül terem, feleslegüket a gyulai, aradi és vásárhelyi vásárokon értékesíthetik. – A lakosok a szomszéd praediumokban is bérelnek földet, magánosoktól. – Marha- és sertéstartás a fő megélhetési forrásuk, makkéréskor könnyen biztosíthatni a sertések táplálékát. – Az erdő faanyagát feldolgozzák, a környező városokban adják el, csónakokat, ladikokat, bútorokat, parasztszekereket készítenek. – Az erdő az uradalomé, a lakosoknak szabad fajzásuk van benne szolgáltatásuk ellenében. – Irtásföldek bőven vannak, részben régiek, részben újabbak, melyekkel a lakosok úrbéri földjeit növelték. Szőlők, szőlőhegyek nincsenek, ezért a bormérés csak Szt. Mihálytól karácsonyi a helységé. – A lakosok tűrhető anyagi helyzetüket a famunkának, feldolgozásnak köszönhetik egyedül. – Termett kétszeres és kukorica mennyiség mérőkben. – Úrbéri census összege együttesen. – Victuáliákra (vaj, kappanok, csirkék, tojások) telkenként fizetett összeg 51 Xr., együttes összeg. – Robot szabályozása, robotnapok száma jobbágyoknál, zselléreknél, értéke. – Pálinkafőző üstök száma, utánuk fizetett census. – Kilenced jövedelme az 1809–1817. évek között kétszeresből, zabból, kukoricából mérőkben, értéke pénzben a téli és nyári szalmával együtt. Kiskilencedet megváltják pénzen, összege telkenként és együttesen. – Bárány és gida kilenced jövedelme kilenc évi átlag alapján. – Tizedjövedelem az uradalmat illeti, részletezése áthúzva. – Méhtized jövedelme, értéke. – Makkoltatás jövedelme, ehhez hozzáadja az egyéb erdőjövedelmeket is. – Allódiális szántói, rétjei nincsenek itt az uradalomnak, mindössze holdnyi maradványföld, jövedelme. – Halászat a Körösön, 1817. november 1-jétől bérbe van adva 3 évre, árendájának egy évre eső hányada. – Jobbágyi malom a Körösön, 3 kerekű, utána fizetett census. – A fent részletezett 34 hold rét jövedelme. – Húsmérési jog bérbe van adva, összege. – Kereskedő censusa. – Tizedjog 3 évre bérbe van adva, jövedelme.
Kamarabirtok.
(Arad m.): Vadász

Tartalomgazda