HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 004 / b.

Dátum 1824. június 16.
Jelleg

Eredeti és másolati példányban van meg, előbbi pecsétekkel és aláírásokkal ellátva, mellékletekkel. 8 pagina, német. 4 db. melléklet. A másik javított példány 1819. január 9. keltezésű.

Szöveg

”Schätzung”, amelyet az ungvári kamarai uradalomhoz tartozó Györöcske helységről készítettek, az előbbi összeírás alapján.
Györöcske:
Úrbéri census, a 12 jobbágy és 10 házas zsellér által fizetett összeg együttesen. – Victuáliákra telkenként 51 krajcárt fizetnek, együttes összege. – Robot szabályozása, robotnapok száma jobbágyoknál, zselléreknél, értékük pénzben; hosszúfuvar értéke; urbárium szerint konyhára szállítandó fa értéke. Fonással nem tartoznak, pálinkafőző üstjeik nincsenek a lakosoknak. – Kilenced jövedelme, pénzen váltják meg. – Erdők nagysága holdakban, jövedelmük, makkoltatás jövedelme. – Maradványföldek névvel, nagyságuk holdakban, jövedelmük pénzben. – Uradalmi rétek nagysága holdakban, jövedelmük. – Királyi beneficiumok, kocsma, pálinkafőzés, húsmérés árendába vannak adva, összege. – Halászat bérbe van adva, összege. – Malom, tulajdonosa névvel, uradalomnak fizetett census. – Jobbágyok szilvásainak nagysága, fizetnek utánuk az uradalomnak, összege. – Irtásföldek nagysága, uradalomnak utánuk fizetett összeg. – Jövedelmek végösszege: 1111 ft. 4 Xr., ennek 10 %-át fordítja kezelési költségekre, a nettó összeget 5 % hozammal tőkésítve értéke: 19999 Ft 18 Xr.
Mellékletek: a) a rév bevételéről kimutatás; b) elismervény; c) erdőbecslés; d) makkoltatás bevételéről kimutatás.
Kamarai birtok.
(Ung m.): Györöcske

Tartalomgazda