HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 004 / a.

Dátum 1818. június 10.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti példány, melléklettel, mely hozzá van kötve a főirathoz. – Latin a főirat, melléklet (a fogadó becslése) német.

Szöveg

”Conscriptio”, úrbéres adatok, amelyet a királyi kamara rendeletére készítettek.
Györöcske:
Az ungvári uradalomhoz tartozik, annak legkinyúlóbb részeként, Zemplén és Szabolcs megyék között. – Síkságon terül el, határai, szomszédos helységek, azok földesurai; határhányások, határjelek, határvillongások nincsenek a helységek között. – Uradalmi épületek: szalmával fedett kocsma, vele egy fedél alatt az egy helységből, kamrából álló pálinkafőző, két üstje van, fából épült istálló 14 állatra, kerített udvarán kút, az egész értéke. – A híd a Tiszán a nagytárkányi révnél, szemben a királyi só-raktárral, ácsmunka, értékének ide eső része, másik fele a nagytárkányi társbirtokosoké. – Csőszház a Tiszánál, a kerülő lakik benne. – A helység földje elég termékeny, de a Tisza kiáradásai gyakran károkat okoznak, mégis első osztályú helységként szerepel. – Az egész telekhez 20 holdnyi szántó, 12 hold rét és 1 hold belsőség tartozik. – Jelenleg 12 jobbágy lakja 6 egész telken, a mérnöki felmérés óta új irtásföldekkel is növelték területüket, máshonnan szerzett appertinentiákkal 20 hold fölé is megy egy-egy telek. – A jobbágyokon kívül van még 10 házas és egy házatlan zsellér is. – Valamennyien református vallásúak, oratóriumuk és iskolamesterük számára épített házuk van, mindkettő fából épült, paraszti munkával, a helység tartja fenn. – Saját erdejük nincsen, de az uradalmi erdőben szabad fajzásuk van. – Elkülönített legelőjük nincs a lakosoknak, az erdőben és ugaron legeltetnek. – Az uradalomnak évente a következő szolgáltatásokat fizetik és teljesítik: jobbágyok és házas zsellérek censust fizetnek, összege. Egész telkenként 51 krajcárt fizetnek kulináriákra, összege. – Robot szabályozása, robotnapok száma jobbágyoknál, zselléreknél, értéke pénzben. – Úrbéri faszállítás telkenként, értéke. – Hosszú udvar fejében fizetett összeg. – Ezen a rendes roboton felül minden jobbágy 3 napi vadászattal is tartozik, értéke. – Mindezek együttes összegzése. – Fonással nem tartoznak, telkenként 4 Ft-on váltják meg a kilencedet, ezért sem len-, sem kenderfonással nem tartoznak. – Gabona kilencedet természetben adnak, tavalyi mennyiségének értéke, az előbbi kender kilenced megváltására fizetett összeggel együtt. – Méh kilenced jövedelme a csatolt melléklet szerint 6 évi átlag alapján. – A tized az egri főegyházmegye káptalanját illeti, az uradalomnak semmi jövedelme nincsen belőle. – Tölgyes erdők, makkoltatásra is. – Remanentiális földeken kívül más uradalmi szántók nincsenek, nagyságuk, az urbárium bevezetésekor a réttel együtt a község jövedelmének feljavítására fordítva odacsatolták, censusuk jövedelme. – Rétek nagysága holdakban, jövedelmük. – Jobbágyok szilvásai, nagyságuk, ezek nincsenek bent a telki állományú földekben, évente utánuk fizetett összeg. – Irtásföldek nagysága holdakban, eddig semmit sem fizettek érte az uradalomnak, a rétekhez hasonlóan azonban a jövőben ezek után is holdanként 1 Ft 20 Xr-t fizetnek, összege. – Királyi beneficiumok bérbe vannak adva, szerződés szerint a kocsmáért, pálinkafőzésért, húsmérésért fizetett összeg. – A halászat Záhony és Salamon területének halászatával együtt bérbe van adva, összege, ennek harmadát számítja a község jövedelméhez. – Száraz malom, tulajdonosának neve, utána fizetett összeg. – A révvel együtt a komp jövedelme is bérbe van adva a nagytárkányiaknak, összege.
Kamarai birtok.
(Ung m.): Györöcske

Tartalomgazda