HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 003.

Dátum 1813. szeptember 28.
Jelleg

Eredeti példány, hozzá csatolt deductióval, 6 folio, latin, sajátkezű aláírások.

Szöveg

”Aestimatio”, amelyet az örökösök nélkül elhalálozott Polyak Antal Szerém megyei főbíró elhunyta alkalmával fiscusra szállt portióról készítettek.
Latsán:
A portióhoz a hivatkozott conscriptió (nincs meg!) alapján tartozó jobbágyi és zselléri házak száma, mindegyik után 1 Ft-nyi censust fizetnek, összege. – A jobbágyok összesen 16 telket bírnak, az urbárium szerint kezelik őket. – Kulináriákra – beleértve a vágóborjút is – 51 krajcárt fizetnek telkenként, együttes összege. – Robotnapok száma együttesen, értéke. – Hosszúfuvar értéke, házas zsellérek gyalogrobotjainak száma, értéke. – Az úrbéri szolgáltatások együttes értéke. – Terményekből az urbárium szerint hetedet adnak, kétszeres, zab, bárányok, bor mennyisége, értéke. – Allódiális szántók nagysága holdakban, 3 nyomásra vannak felosztva, harmadát ugarolják. – A jobbágyok vallomása alapján hozamuk kétszeresből, zabból, értékük leszámítva a megművelésre fordított költségeket, hozzáadva az őszi és tavaszi szalma hozamának jövedelmét. – Földesúri rétek tulajdonképpen nincsenek, de a maradványföldek és az épületekhez csatolt földekből 7 holdnyi rét van, kaszálónak használják, szénahozamának az uradalomra eső része, értéke. – Szőlőtelepítésre kijelölt ehhez a portiohoz tartozó földek, 4 hold nagyságban, jövedelme a földesúr számára. – A királyi beneficiumok (italmérés, pálinkafőzés, húsmérés) közösen a társbirtokossággal, árendába vannak adva, a portióra eső jövedelem pénzben. – Vendégfogadó, 7 szobából, konyhából, 2 előcsarnokból, pincéből áll, istállójában 36 lő fér el. Présház 3 piacéval, kapacitása, kút, tartoznak még hozzá, értéke. – Másik vendégfogadó, 4 szobából, konyhából, 10 férőhelyes istállóból, fa szekérszínből áll, értéke. – A helységen kívül álló kocsma, földből épült, romos, 3 szobából, istállóból áll, értéke. – Földesúri ház, földből épült, két szoba, konyhából, kamrából, istállóból áll, értéke. – Közös pálinkafőző téglából épült, 2 üstje van, egy szoba, konyha tartozik hozzá, értéke. – Az egész portio értéke: 8801 Ft 3 Xr. – A hozzá csatolt deductióban birtoktörténeti adatok, valamint kiadások a conscriptióra és aestimatióra.
Királyi fiscus birtoka.
(Bács m.): Latsán (portio)

Tartalomgazda